18.10.2012 00:00

Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations

BARAK, Aharon: Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, ISBN: 978-1-107-008 58-8, 611 s.

Monografie je převážně věnována jednomu z aktuálně diskutovaných témat souvisejících s praktickou aplikací základních práv. Jedná se 
o řešení konfliktů těchto práv navzájem, anebo o situace, kdy je základní právo omezeno ústavně aprobovaným veřejným zájmem. 

V takovém případě je mnohými soudy, včetně těch českých, aplikován test proporcionality (v judikatuře českého Ústavního soudu byl prvním nálezem rozebírajícím tento princip nález sp. zn. Pl. ÚS 4/94 ze dne 12. 10. 1994 týkající se ústavnosti institutu anonymního svědka). 

Autorem je emeritní předseda izraelského Nejvyššího soudu, který
v monografii propojuje svou dlouholetou praxi soudce s bohatými znalostmi z oblasti ústavní teorie. Monografie představuje dosud patrně nejkomplexnější zpracování tématu principu proporcionality, za ústřední pasáž lze považovat její třetí část podrobně zkoumající jednotlivé složky testu proporcionality.

Kromě toho však kniha obsahuje velmi podrobný úvod věnovaný obecným otázkám lidských práv 
a zaujme rovněž šíří dalších ústavních i praktických témat, s nimiž autor spojuje aplikaci principu proporcionality (jde např. o popis úlohy zákonodárce a soudce v demokratickém právním státě, důkazní břemeno při argumentaci principem proporcionality, diskreci v soudním rozhodování atd.).

Autor textu: Pavel Ondřejek.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: