20.11.2013 11:18

Rozsudek Soudního dvora EU (velkého senátu) ze dne 18. července 2013 – spojené věci C-584/10 P, C-593/10 P a C-595/10 P Evropská komise a další proti Yassinu Abdullahu Kadi (rozhodnutí Kadi II)

Rozsudek Kadi II je s velkou pravděpodobností konečným rozhodnutím v sérii případů, jehož jedním z hlavních závěrů je aplikace doktríny Solange Soudním dvorem Evropské unie na vztah evropského a mezinárodního práva.

V rozsudku Kadi II Soudní dvůr EU přezkoumal rozhodnutí Tribunálu proti opětovnému zařazení občana Saúdské Arábie Yassina Abdullaha Kadiho na seznam osob, proti nimž byla přijata některá zvláštní omezující opatření v souvislosti s bojem proti terorismu.

Tato opatření přijímají orgány Evropské unie v návaznosti na rezoluce Rady bezpečnosti, na základě nichž byl pan Kadi zařazen na seznam Výboru pro sankce OSN jakožto osoba podporující teroristickou organizaci Al-Kajdá.

V roce 2008 Soudní dvůr v prvním rozhodnutí1 konstatoval, že unijní akty, které zakládaly sankce proti panu Kadimu, nerespektovaly základní práva garantovaná v EU. Po tomto rozhodnutí přijaly unijní orgány určitá opatření a novelizací příslušného nařízení (nařízení č. 881/2002/ES) znovu zařadily pana Kadiho na seznam osob podezřelých z napojení na teroristickou organizaci Al-Kajdá.

Pan Kadi se bránil proti opětovnému zařazení na seznam, neboť podle jeho názoru nebyla opatření přijatá orgány Unie dostatečná, aby garantovala jeho právo na účinnou soudní ochranu a právo na obhajobu. Tribunál a následně i Soudní dvůr daly panu Kadimu za pravdu, když příslušnou část sekundárního unijního předpisu zrušily v té části, která se dotýká pana Kadiho. 

Důležitý závěr posledního soudního rozhodnutí tak lze spatřovat v tom, že Soudní dvůr nepřehodnotil své předchozí stanovisko, podle něhož povinnosti plynoucí z mezinárodního práva, i kdyby se měla jednat o opatření přijatá podle kapitoly VII Charty OSN, nemohou vést k porušení zásad unijního práva, zejména nemohou odporovat unijnímu standardu lidských práv.

Soudní dvůr EU tak explicitně odmítl uznat přednost Charty OSN před jinými mezinárodními smlouvami sjednanými členskými státy EU, která vyplývá z jejího článku 103.

Autor článku: Pavel Ondřejek

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. září 2008 – spojené věci C-402/05 P a C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi a Al-Barakaat International Foundation proti Radě  a Komisi

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: