15.05.2015 14:57

Seminář o obyčejovém mezinárodním právu a lidských právech

Dne 4.5.2015 se v Paláci národů v Ženevě konal seminář, který zorganizovaly právnické fakulty Univerzity v Oslo a Univerzity v Ženevě, s podporou  Zvláštního zpravodaje OSN pro mučení, Zváštního zpravodaje OSN pro mimosoudní, hromadné nebo svévolné popravy, Zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů a předsedy Pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování.

Dopolední zasedání zahájil prof. M. Andenas (Uni Oslo, předseda Pracovní skupiny pro svévolné zadržování).

V prvním panelu, kterému předsedal Sir Michael Wood, bývalý právní poradce FCO, člen Komise OSN pro mezinárodní právo (ILC), na téma formování obyčeje a lidská práva, vystoupili Sir Nigel Rodley (Uni Essex, člen Výboru OSN pro lidská práva), prof. P. Šturma (PF UK, člen ILC) a prof.
M.K. Addo (Uni Exeter, člen pracovní skupiny OSN pro business a zvláštní lidskoprávní procedury).

Jde o docela aktuální téma, které se odrazilo též v diskusi ILC k tématu identifikace obyčejového mezinárodního práva (zvláštní zpravodaj M. Wood).

Druhým tématem bylo utváření kogentních norem a vztah k formování obecného obyčeje. S hlavním referátem vystoupil prof. R. Kolb (Uni Ženeva), na něj pak navázal prof. D. Tladi (Uni Pretoria, člen ILC). První je autorem řady prací o jus cogens, druhý byl na letošním zasedání ILC jmenován zvláštním zpravodajem pro nově zařazené téma Jus cogens.   

Další panel, kterému předsedal prof. G. Nolte (Humboldt University Berlin, člen ILC), měl jako téma obyčej a smlouvy, jejich výklad a obecné zásady v právu lidských práv. Promluvili v něm prof.
F. Crépeau (McGill University, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva migrantů), Dr. M. Happold (Uni Luxembourg), prof. J. Wouters (KU Leuven) a Dr. E. Bjorge (Uni Oxford).

Odpoledne se konaly další dva panely. Prof. M. Andenas předsedal panelu “Mezinárodní judiciální orgány a formování obyčejového mezinárodního práva”, kterého se účastili prof. Th. Meron (HEI Ženeva, New York Univ., předseda ICTY), prof. H. Tigroudja (Uni Aix-Marseille), J.R. Leiss (Uni Oslo) a M. Lippold (Uni Göttingen).

Na to navázal poslední panel s názvem “Mnoho režimů, ale jedna metoda?”, kterého se účastnili Dr. Bjorge (chair), prof. Wouters, A. Dienelt (Uni Hamburg)  G. Bianco (Uni Oslo, Uni Paris 1).

Na tomto semináři se sešla řada akademiků, členů lidskoprávních orgánů OSN a členů ILC, jejíž zasedání toho dne právě začínalo. Lze proto jen doufat, že na setkání a l’esprit de Genève naváže další vědecká spolupráce v dané oblasti.

Autor článku. Pavel Šturma

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: