12.03.2019 09:08

Výroční tisková konference ESLP

Ve čtvrtek dne 24. ledna 2019 byla od 9:30 hodin v seminární místnosti budovy Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku uspořádána tisková konference o činnosti této instituce Rady Evropy za rok 2018. Moderátorem události byl Patrick Titiun, vedoucí Kanceláře předsedy ESLP. Na dotazy zástupců médií odpovídali Guido Raimondi (předseda ESLP), Roderick Liddell (tajemník ESLP) a Françoise Elens-Passos (zástupkyně tajemníka ESLP).

Zájemci se mohou podívat na videozáznam tiskové konference zde:  https://vodmanager.coe.int/cedh/webcast/cedh/2019-01-24-1/lang .

Seminární místnost ESLPAutorce tohoto článku se podařilo tuto událost navštívit osobně a pořídit několik fotografií pro Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE). Cesta do Štrasburku však byla hlavně výzkumného charakteru s cílem bádání v knihovně ESLP s výstupem v podobě publikace o lidských právech osob pokročilejšího věku. Byla tedy financovaná ze zdrojů projektu GAČR č. 812 s názvem Lidská práva starších osob. Guido Raimondi, předseda ESLP, zahájil tiskovou konferenci svým proslovem, kde představil veřejnosti výroční zprávu soudu za rok 2018. 

Pohled do seminární místnosti ESLP

Sdělil, že i v tomto roce ESLP obdržel velké množství nových stížností, přičemž 87 % z nich pochází od stěžovatelů z pěti zemí, a to z Ruska (43%), Rumunska (21%), Maďarska (10%), Turecka (9%) a Ukrajiny (4%). Ke konci roku 2018 ESLP zbývalo vyřešit ještě 56 350 nevyřízených stížností. Tento počet je menší ve srovnání s rokem 2017, což svědčí pro progres v činnosti ESLP. 

Proslov pana Raimondiho ve francouzštině je k dispozici na této adrese: https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20190124_Raimondi_JY_PC_FRA.pdf.

Na tiskové konferenci předseda ESLP zdůraznil význam zásady subsidiarity, tedy že signatářské státy mají přední úlohu při zajištění práv a svobod zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech (EÚLP). Poznamenal také, že hlavní výzvou pro ESLP v uplynulém roce bylo to, že se zabýval velkým množstvím nových nebo složitých případů ve složení senátu ze sedmi soudců, protože výbor ze tří soudců nemá pravomoc tyto věci posoudit. Sdělil také, že ESLP zahájil kampaň, jejíž cílem bylo usnadnit smírčí ujednání mezi stranami. Novináři pokládali otázky jak v angličtině, tak i ve francouzštině. Předseda ESLP odpovídal na stejně dobré úrovni v obou jazycích. Hlavními body, na které se zaměřili zástupci médií, byly stížnosti proti Rusku a Ukrajině. Jednotlivé dotazy se týkaly dlouhodobých průtahů při výkonu mezistátního rozsudku ve věci Kypr proti Turecku (stížnost č. 25781/94).


Zástupci ESLP okomentovali také opatření, která byla Rada Evropy nucena přijmout s ohledem na absenci příspěvků do jejího rozpočtu ze strany Ruska a Turecka. Zde tajemník ESLP, Roderick Liddell, poznamenal, že Rada Evropy si uvědomuje klíčovou úlohu ESLP pro účely fungování této mezivládní organizace, a proto zkrácení jejího rozpočtu se dotýká ESLP pouze minimálně. Mluvilo se také o možnosti odchodu Ruské Federace z Rady Evropy, což určitě není vítáno. Některé otázky se týkaly výsledků jednotlivých případů, které jsou v současnosti v řízení před ESLP. Zde předseda soudu kulantně odpověděl, že do vydání rozsudku ESLP se nemůže k těmto věcem vyjadřovat. Některé dotazy byly politické povahy, a I zde předseda ESLP opět odmítl případy komentovat.

Celkově lze konstatovat, že ESLP je pořád ještě považován za jeden z nejúčinnějších mechanismů na ochranu lidských práv na světě a jeho současné vedení pokračuje v udržování této dobré pověsti.


Autorka článku:  Alla Tymofeyeva

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: