16.06.2012 00:00

Zpráva z 1. semináře UNCE

Dne 14. 6. 2012 od 13:00 hodin se konal na Právnické fakultě UK (sborovna, č. 117/I. p.) první ze série seminářů UNCE, zaměřený na Pojem a teorii lidských práv. S referáty vystoupili dr. Pavel Ondřejek (Několik poznámek k právně teoretickým aspektům lidských práv), dr. Petr Svoboda (Je křesťanství jedním ze zdrojů lidských práv?), dr. Jan Wintr (Vliv Evropské úmluvy na český ústavní pořádek) a dr. Martin Štefko (Ochrana soukromí zaměstnanců ve světle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). 

Do bohaté diskuse, která se rozproudila na základě podnětných referátů, se dále zapojili doc. Stanislava Hýbnerová, doc. Jan Kysela, dr. Jana Ondřejková, prof. Pavel Šturma a Mgr. Kamila Šrolerová. Jako host se 1. semináře UNCE zúčastnila také PhDr. Barbora Kučerová, pracovnice odboru pro vědu a výzkum UK.

 

 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: