20.08.2019 16:28

Zpráva z mezinárodní konference Traditional Concepts: New Perspectives, New Challenges

V pátek 29. 3. 2019 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila mezinárodní konference na téma „Tradiční pojmy: nové perspektivy, nové výzvy”, jež navazovala na inaugurační konferenci Regionální kapitoly Mezinárodní společnosti veřejného práva pro střední a východní Evropu (ICON-S CEE) „Moc veřejného práva v 21. století", která se konala v Budapešti v dubnu 2018. Cílem této mezinárodní konference bylo pokračovat v propojování právních vědců pocházejících z regionu střední a východní Evropy jakož i těch, kteří se ve svých právních výzkumech na specifické aspekty střední a východní Evropy zaměřují.

Konference nabídla široké spektrum témat od úvodní přednášky prof. Lorenza Casiniho nazvané Googling Democracy: The State in the Digital Era přes devět panelů pokrývajících oblasti jako je nezávislost soudnictví, dělba moci, občanství a politická reprezentace, zákaz diskriminace, aktuální vývoj judikatury ESLP, populismus, úpadek demokratických institucí a další.

Pohled do sálu PF UK

Z témat, jimž se věnuje Výzkumné centrum pro lidská práva, zmiňme například vystoupení Eleni Frantziou z University of Durham: A Discourse-Oriented Theory of Horizontality for Constitutional Rights nebo Agnė Andrijauskaitė z German Research Institute for Public Administration of Vilnius University: Exploring the Penumbra of Punishment under the ECHR, a dále třeba vystoupení Moniky Florczak-Wątor z Jagiellonské univerzity: The Constitutional Court as the Guarantor of the Separation of Powers, Kataríny Šipulové z Judicial Studies Institute: Constitutional Courts as Catalysts of Democratization či Zoltána Pozsár-Szentmiklósyiho z Eötvös Loránd University: The Conceptualization of the Invisible Separation of Power.

Ve významné míře se do průběhu konference zapojili členové pražské Právnické fakulty včetně členů Výzkumného centra pro lidská práva, kteří předsedali polovině panelů a diskutovali příspěvky v dalších panelech přednesené. Mezinárodní konference ukázala, že v středo- a východoevropském regionu působí významná komunita právních vědců, kteří se zabývají obecnými právními tématy prizmatem specifických zkušeností a problémů tohoto regionu, čímž obohacují nejen národní ale i mezinárodní právní diskurz.

Zatím nebylo stanoveno, kde se regionální konference uskuteční v příštím roce, avšak ještě letos se mohli vědci se zájmem v oblasti mezinárodního veřejného a ústavního srovnávacího práva, setkat na celosvětové konferenci Mezinárodní společnosti veřejného práva, která se konala 1. až 3. července 2019 v Santiagu de Chile.

Autorka článku: Jana Ondřejková

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: