12.02.2023 10:17

Zvláštní výbor pro vyšetřování útoku ze 6. ledna na Kapitol Spojených států amerických vydal závěrečnou zprávu

Dne 6. ledna 2021, více než dva měsíce po prezidentských volbách v USA, vnikli příznivci poraženého kandidáta republikánské strany a dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kongresu. Jejich cílem bylo především zvrátit poslední formální krok pro to, aby se mohl ujmout úřadu nově zvolený prezident Joe Biden. Tento útok na Kapitol ovlivňuje americkou politiku do dnešních dnů, minimálně tím, že s odstupem času neklesá počet těch, kteří považují tuto událost za zločin, nikoliv za legitimní protest, jak jej označuje část americké politické reprezentace.

Události, které vedly k útoku na Kapitol, jsou nejpodrobněji popsány díky činnosti zvláštního výboru, který zřídila Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu. Hlavním cílem tohoto zvláštního výboru bylo „vyšetřit a podat zprávu o skutečnostech, okolnostech a příčinách souvisejících s domácím teroristickým útokem na komplex Kapitolu Spojených států amerických ze dne 6. ledna 2021 a souvisejících s narušením pokojného předání moci.“


Budova Kapitolu1 

Zpráva je podle mého názoru vynikajícím příkladem činnosti vyšetřovací funkce parlamentního orgánu a do určité míry kontrastuje se zprávou zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera z března 2019 o ruském vměšování do amerických voleb, jejíž efekt byl přes závažná zjištění zanedbatelný.  Zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů uskutečnil od června do prosince 2022 deset veřejných slyšení, která byla živě vysílána a následně komentována v médiích, a především závěrečná zpráva z 22. prosince loňského roku, ačkoliv je velmi rozsáhlá, obsahuje velmi jasné závěrya doporučení plynoucí z důkazů, které zvláštní výbor nashromáždil. 

Zpráva na 837 stranách odkazuje na hlavní osoby a události na pozadí útoku na kapitol, přičemž zmiňuje i významnou roli Donalda Trumpa. Místopředsedkyně zvláštního výboru Liz Cheneyová (zvolená za republikánskou stranu) v předmluvě ke zprávě uvádí: „Každý prezident v naší historii hájil [...] řádné předání moci, s výjimkou jednoho. Dne 6. ledna 2021 to bylo poprvé, co jeden z amerických prezidentů odmítl svou ústavní povinnost předat moc pokojným způsobem dalšímu.“  

Není na tomto místě možné reprodukovat celý obsah zprávy, alespoň se proto zaměřím na ústřední témata jednotlivých částí: zpráva začíná narativem o „ukradených“ volbách, založeném na smyšlených fabulacích o podvodech při korespondenčním a elektronickém hlasování.


Události 6. ledna 2021 – Kapitol USA9 

Následně poukazuje na osobní snahy prezidenta Trumpa zvrátit výsledek voleb v jednotlivých státech,  až k propracovanému plánu na jmenování alternativních volitelů, kteří by měli namísto těch oficiálních potvrdit vítězství Donalda Trumpa ve volbách. Závěr zprávy detailně popisuje události samotného 6. ledna, včetně přípravy útoku na americký Kapitol. Jakkoliv se zpráva jen okrajově dotýká výkladu lidských práv anebo problematiky jejich omezování, je zřejmé, že bez zachování demokratického charakteru státu, k čemuž jednoznačně patří princip pokojného předání moci vítězi ve volbách, nejsou zajištěna základní politická práva.

V nedávno publikovaném článku píše Jan Kysela v reakci na téma konference výzvy stojící před liberální demokracií: „připadá mi, že největší výzvou je pro ni (jako koncept, model) samo přežití.“  Neexistuje zřejmě jedna cesta, jak krizi liberální demokracie zaručeně odvrátit; prvním krokem je podle mého názoru o možných úskalích diskutovat a odhalovat slabá místa současné regulace a praxe vládnutí.

Autor článku:   Pavel Ondřejek

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Zdroj obrázku: https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/220104141438-us-capitol-0104-super-tease.jpg.
2 Průzkum veřejného mínění: Jan. 6 Hearings Have No Impact on Opinion. Monmouth University [on-line]. 2022. Dostupné z: https://www.monmouth.edu/polling-institute/reports/monmouthpoll_us_080922/. Existují průzkumy, podle nichž naznačovaný úzký vztah mezi odpůrci uznání výsledků voleb z roku 2020 a útokem
na Kapitol formuloval ohrožení demokracie jako jedno z ústředních témat pro rozhodování části voličů
ve volbách v listopadu 2022: How Democracy Concerns & January 6th Influenced Midterm Voting. Protect Democracy [on-line]. 2022.
Dostupné z: https://protectdemocracy.org/work/how-democracy-concerns-january-6th-influenced-midterm-voting/#ticket-splitters
3 About. Select Comittee to Investigate the January 6th Attack on United States Capitol [on-line]. 2022. Dostupné z:  https://january6th-benniethompson.house.gov/about.
4 Podrobněji: Why the Mueller Investigation Failed. The New Yorker [on-line]. 2020. Dostupné z: https://www.newyorker.com/magazine/2020/07/06/why-the-mueller-investigation-failed. Text zprávy: Report On The Investigation Into Russian Interference In The
2016 Presidential Election. U.S. Department Of Justice  [on-line]. 2019, Washington D. C. Dostupné z:  https://www.justice.gov/archives/sco/file/1373816/download.
5 Text zprávy, na který budu v dalším textu odkazovat: Závěrečná zpráva. Select Comittee to Investigate the January 6th Attack on United States Capitol [on-line]. 2022. Dostupné z: https://www.govinfo.gov/committee/house-january6th?path=/browsecommittee/chamber/house/committee/january6th/collection/CRPT/congress/117. Činnost zvláštního výboru shrnuje jeho předseda v úvodu ke zprávě.
6 Závěrečná zpráva, str. xv.
7 Druhá kapitola Závěrečné zprávy je nazvaná „Potřebuji jen najít 11.780 hlasů“, což je žádost prezidenta Trumpa adresovaná v zadokumentovaném telefonickém rozhovoru státnímu tajemníku státu Georgia.
8 KYSELA, Jan. Důvody a podmínky přežití liberální demokracie. Ratio Publica. 2022 (2), s. 8.
9 Zdroj obrázku: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56004916.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: