Archiv článků

10.12.2024 11:31

Polská soudní reforma z pohledu ESLP – Případ Grzęda proti Polsku

Soudní reforma v Polsku dlouhodobě znepokojuje nejenom instituce Evropské unie. Soudní dvůr Evropské unie vydal řadu rozhodnutí, dle kterých vládnoucí koalice v čele se stranou Právo a spravedlnost pomocí svých reforem ohrožuje právní stát v Polsku.1 Evropský soud pro lidská práva...

Celý článek

—————

23.11.2024 14:33

Konference Towards accountability for the crime of aggression committed against Ukraine

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2023 se pod záštitou UNCE Výzkumného centra pro lidská práva Univerzity Karlovy konala v prostorách Právnické fakulty UK konference s názvem „Towards accountability for the crime of aggression committed against Ukraine“. Organizování konference se zhostili prof. Pavel...

Celý článek

—————

26.01.2024 15:30

Call for Papers: Human Rights in a Polarized World – Realizing Human Rights in the Green and Just Transition

Conference of the Association of Human Rights Institutes (AHRI) 2024 Human Rights in a Polarized World – Realizing Human Rights in the Green and Just Transition 13-14 September 2024 Lund, Sweden Co-organized by the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), and the...

Celý článek

—————

02.01.2024 14:44

Call for Participation: Academy and Conference on Human Rights at the Local and Regional Levels Accountability in Action

The International Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels under the auspices of UNESCO, and the UNESCO Chair in Human Rights and Human Security at the University of Graz, Austria, invite you to attend a multi-day online Academy and Conference “Human Rights Go...

Celý článek

—————

17.12.2023 14:48

K některým aspektům návrhu směrnice o náležité péči podniků

Podoba nové směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (dále jen „směrnice“) by měla být známa v polovině prosince 2023, kdy je očekáváno dosažení dohody na potenciálně posledním vyjednáváním v trialogu – Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament. Jednání je zásadní pro...

Celý článek

—————

01.12.2023 14:27

CALL FOR CONTRIBUTIONS: EUROPEAN YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS 2024

The European Yearbook on Human Rights is shedding light on current human rights topics of concern and the most pressing issues that impair human rights protection, the rule of law and democracy in Europe and beyond. The Yearbook is edited by Philip Czech (Austriann Institute for Human Rights,...

Celý článek

—————

05.11.2023 18:50

Souostroví Čagos: Poslední britská kolonie

Souostroví Čagos, dlouhodobě neznámé a opomíjené území v Indickém oceánu, se stalo předmětem poradního posudku Mezinárodního soudního dvora s názvem „Právní důsledky oddělení souostroví Čagos od Mauricia v roce 1965“.  Tento posudek je vyústěním sporu mezi Mauriciem a Spojeným královstvím....

Celý článek

—————

01.10.2023 10:51

Přelomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Yalçınkaya proti Turecku

Dne 26. září 2023 vydal Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) dlouho očekávaný rozsudek ve věci Yüksel Yalçınkaya proti Turecku.1 ESLP rozhodl, že Turecko porušilo lidská práva bývalého učitele odsouzeného v Turecku za členství v ozbrojené teroristické organizaci. Rozhodujícím...

Celý článek

—————

20.09.2023 12:25

Odstoupení od Římského statutu a jurisdikce Mezinárodního trestního soudu

Před více než pěti lety zaslaly Filipíny písemnou notifikaci o svém úmyslu odstoupit od Římského statutu a vyvázat se tak z jurisdikce Mezinárodního trestního soudu. Jak však vyplývá z rozhodnutí odvolacího senátu publikovaného v červenci 2023, vyšetřování zločinů spáchaných na Filipínách nezmizí z...

Celý článek

—————

09.09.2023 15:30

Případ Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College – politika afirmativní akce prohlášena Nejvyšším soudem USA za protiústavní

Konzervativní většina soudců Nejvyššího soudu USA přijala na sklonku června 2023 velmi důležité rozhodnutí, které ovlivní pojetí diskriminace a přípustnost opatření k podpoře znevýhodněných rasových menšin (tzv. politika afirmativní akce). Nejvyšší soud v tomto případě přezkoumával...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: