Archiv článků

01.11.2019 18:45

CALL FOR APPLICATIONS STRANIAK FELLOWSHIP – RESEARCH FELLOW FOR PROJECT ON VULNERABILITY AND CLIMATE-RELATED MOBILITY

CALL FOR APPLICATIONS STRANIAK FELLOWSHIP – RESEARCH FELLOW FOR PROJECT ON VULNERABILITY AND CLIMATE-RELATED MOBILITY funded by the Hermann and Marianne Straniak Foundation Place: Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights Freyung 6, 1010 Vienna, Austria Start: 3 February 2020 ideally Duration...

Celý článek

—————

05.10.2019 16:58

Soudní dvůr EU k otázce reformace rozhodnutí o mezinárodní ochraně soudem

Soudnímu dvoru EU bylo v předchozím období položeno soudy členských států několik předběžných otázek, jejichž podstatou byl výklad čl. 46 odst. 3 procedurální směrnice.1 Soudy členských států se Soudního dvora mimo jiné dotazovaly, zda vnitrostátní soud posuzující důvodnost potřeby mezinárodní...

Celý článek

—————

02.10.2019 12:03

STONE SWEET, Alec, RYAN, Clare: A Cosmopolitan Legal Order. Kant, Constitutional Justice and the European Convention on Human Rights

STONE SWEET, Alec, RYAN, Clare: A Cosmopolitan Legal Order. Kant, Constitutional Justice and the European Convention on Human Rights. Oxford:  Oxford University Press, 2018, ISBN: 978-0-19-882534-0, 287 s. Zajímavá práce kombinuje dvě zdánlivě vzdálená témata: myšlenku kosmopolitního řádu...

Celý článek

—————

20.08.2019 16:28

Zpráva z mezinárodní konference Traditional Concepts: New Perspectives, New Challenges

V pátek 29. 3. 2019 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila mezinárodní konference na téma „Tradiční pojmy: nové perspektivy, nové výzvy”, jež navazovala na inaugurační konferenci Regionální kapitoly Mezinárodní společnosti veřejného práva pro střední a východní Evropu (ICON-S...

Celý článek

—————

08.06.2019 13:49

Aktuální vývoj na poli byznysu a lidských práv

V posledních měsících jsme svědky pokračujícího dynamického rozvoje vztahu byznysu a lidských práv na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Na následujících řádkách nabídneme stručné představení těch nejzajímavějších nedávných momentů, které stojí za pozornost. V květnu 2018 vydala Organizace pro...

Celý článek

—————

12.03.2019 09:08

Výroční tisková konference ESLP

Ve čtvrtek dne 24. ledna 2019 byla od 9:30 hodin v seminární místnosti budovy Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku uspořádána tisková konference o činnosti této instituce Rady Evropy za rok 2018. Moderátorem události byl Patrick Titiun, vedoucí Kanceláře předsedy ESLP....

Celý článek

—————

08.02.2019 09:14

Summer School - International Human Rights Law & International Criminal and Humanitarian Law / Strasbourg - July 2019

Dear Sir or Madam, The Fondation René Cassin – International Institute of Human Rights organizes its 50th Summer School from 1st to 26th of July 2019 in Strasbourg (France). This high-quality training was created by René Cassin, Nobel Peace Prize in 1970, and is dedicated to high level students...

Celý článek

—————

01.02.2019 09:40

Několik poznámek k otázce ratifikace Istanbulské úmluvy

Istanbulská úmluva, přesněji Úmluva Rady Evropy o předcházení a potlačování násilí proti ženám a domácího násilí (ETS No. 210, 2011), vyvolává poměrně živou diskusi mezi odborníky i v širší veřejnosti v České republice. V odporu proti její ratifikaci se spojily velmi různorodé síly,...

Celý článek

—————

24.01.2019 18:54

Call for Papers for the 2019 conference in Potsdam (Germany)

Dear all, We’re delighted to announce that the Call for Papers for the 2019 conference in Potsdam, Germany, is now available on the conference website: https://www.uni-potsdam.de/en/ahri2019.html 15 February 2019 Abstract submission starts 8 March 2019 Deadline for abstract...

Celý článek

—————

19.01.2019 18:05

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie. Robert Alexys System. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, 810 s, ISBN: 978-3-16-155626-5 Jak vyplývá z podtitulu knihy, sborník příspěvků je věnovaný především reflexi díla profesora Roberta...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. 10. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.2/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: