Archiv článků

25.10.2022 10:35

ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, Milan (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.

ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, Milan (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime. Leiden/Boston: Brill Nijhoff, 2022, ISBN: 978-90-04-51931-2 Rád bych Vás seznámil s anglicky psanou publikací, která právě vyšla v nakladatelství Brill a kterou jsme editovali společně s panem...

Celý článek

—————

20.10.2022 14:53

GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí

Globální aliance národních lidskoprávních institucí (GANHRI) je uskupení, které sdružuje národní lidskoprávní instituce (NHRI). Těmto institucím je udělována akreditace typu A nebo B podle toho, do jaké míry splňují podmínky tzv. Pařížských principů.1  Pokud jsou u dané NHRI Pařížské principy...

Celý článek

—————

10.10.2022 08:31

Případ Said: Budoucnost stíhání genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva

Na konci září letošního roku bylo u Mezinárodního trestního soudu zahájeno hlavní líčení ve věci bývalého velitele ozbrojené skupiny Seleka Mahamata Saida Abdela Kaniho, který byl obžalován ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných ve Středoafrické republice v roce 2013 v průběhu...

Celý článek

—————

05.10.2022 08:54

Unijní a mezinárodní vývoj v oblasti potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Snaha bojovat proti násilí vůči ženám a domácímu násilí je již řadu let zřejmá jak na mezinárodní, tak na unijní úrovni. V prostoru Evropské Unie se pak jedná především o reakci na ochranu základních hodnot EU a zájem zajistit dodržování Listiny základních práv EU. Při vymezování konkrétních...

Celý článek

—————

03.10.2022 17:50

Může zaměření se na intersekcionalitu přispět k efektivní rovnosti?

Pod názvem tohoto příspěvku se koncem září letošního roku konal výroční seminář Evropské komise proti rasismu a netoleranci (ECRI) Rady Evropy.1  Koncepce intersekcionální diskriminace může působit v domácích podmínkách velmi zdráhavého přístupu českých soudů k antidiskriminačnímu právu a k...

Celý článek

—————

01.10.2022 07:37

Omezení pacienta pásy v lůžku v judikatuře ESLP

V posledních týdnech před sepsáním článku se objevují zprávy o dlouhodobém (mnoho let trvajícím) používání pásů v psychiatrické nemocnici.1  V článku shrnuji, co k omezení pásy v lůžku uvedl Evropský soud pro lidská práva a jeho závěry doplňuji o postřehy z návštěv psychiatrických...

Celý článek

—————

30.09.2022 09:00

Ruská federace po 26 letech opustila Radu Evropy

Ruská federace přestala být k 16. září 2022 smluvní stranou Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Evropský soud pro lidská práva tak definitivně ztratil pravomoc se zabývat případy porušování lidských práv v Ruské federaci. Stalo se tak v přímém důsledku Ruské invaze na...

Celý článek

—————

05.08.2022 10:56

BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business

BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, ISBN: 978-1-108-84194-8 Rozsáhlou monografii Davida Bilchitze, který působí na univerzitách v Johannesburgu a Readingu, je možné chápat jako ambiciózní, avšak pečlivě zdůvodněný...

Celý článek

—————

02.08.2022 15:35

Příslušníci Spojeného království ztratili po Brexitu unijní občanství a s tím související práva

SDEU ve svém rozsudku ve věci C‑673/20 EP proti Préfet du Gers a Institut National de la Statistique and des Études Économiques ze dne 9. června 2022 potvrdil dlouho očekávaný závěr, že státní příslušníci Spojeného království ztratili po Brexitu unijní občanství. SDEU zamítl argument, že Brexit...

Celý článek

—————

25.07.2022 15:38

Případ New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen před Nejvyšším soudem USA – několik poznámek k metodologii použitého výkladu Ústavy USA

Nejvyšší soud v tomto případu navázal na své rozhodnutí z června 2008 (kdy měl soud stejně jako dnes většinu konzervativních soudců) a kdy rozhodl, že jádrem chráněným Druhým dodatkem Ústavy USA je právo držet zbraň za účelem sebeobrany doma, které se týká každého řádného občana dodržujícího zákony...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

1. listopadu 2022

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2022 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: