Archiv článků

09.07.2018 07:25

Call for Papers (Deadline for submission of abstracts is 14.08.2018): International Nuremberg Principles Academy

Dear friends of the International Nuremberg Principles Academy, We are pleased to announce that we invite submissions for an edited volume in light of the 20th anniversary of the Rome Statute on “The Past, Present and Future of the International Criminal Court”. The purpose of the book is to pay...

Celý článek

—————

20.06.2018 18:04

Pozvánka na seminář VCLP (UNCE/011) na téma „Soudní ochrana lidských práv na počátku 21. století” (26.6.2018, Praha)

Program Semináře 13:00-13:10    Zahájení semináře, úvodní slovo (prof. P. Šturma)   13:10-13:30    Lidská práva a soudcovský minimalismus (dr. P. Ondřejek)   13:30-13:50    Konzistence judikatury Ústavního soudu ČR jako...

Celý článek

—————

09.05.2018 19:34

Summer School in Cinema Human Rights and Advocacy and Venice Academy of Human Rights Summer School,

Summer School in Cinema Human Rights and Advocacy, a training initiative developed in cooperation with Cinema Human Rights and Advocacy (CHRA).  Deadline: 20 June 2018 Venice Academy of Human Rights Summer School, Venice, 2-7 July 2018   Deadline:  23 May 2018   Human Rights...

Celý článek

—————

09.05.2018 19:31

Summer School, Padova, July 8-14, 2018: Normativity and Reality of Human Rights

The first edition of the Summer School on “Normativity and Reality of Human Rights” critically investigates the interplay between norms and facts about human rights, with a special focus on: Health, Environment, and Migrations.The programme (45 hours – 6 ECTS credits) includes seminars, student-led...

Celý článek

—————

20.04.2018 16:59

SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflictor Harmony?

SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflictor Harmony? Oxford:  Oxford University Press, 2017, ISBN: 978-0-19-879595-7, 257 s. Tématu kolizí základních práv se v poledních letech věnuje stále široká pozornost, přičemž jedněmi z...

Celý článek

—————

10.04.2018 10:53

Pozvánka na konferenci Mezinárodní společnosti pro veřejné právo (ICON-S) v Hongkongu: Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law

Mezinárodní společnost pro veřejné právo pořádá ve dnech 25.-28. června 2018 v Hongkongu čtvrtou výroční konferenci, tentokráte na téma Identita, bezpečnost, demokracie: výzvy pro veřejné právo. Třídenní konference má podobu plenárních přednášek a paralelních panelů (v Kodani v roce 2017 jich...

Celý článek

—————

23.03.2018 09:31

Soudní dvůr EU k podmínce státní příslušnosti pro přístup k povolání notáře

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU”) v nedávné době rozhodl o žalobě Evropské komise (dále jen „Komise”) proti České republice pro nesplnění povinnosti,1 kterou se Komise domáhala určení, že Česká republika tím, že uložila podmínku státní příslušnosti pro výkon povolání notáře,...

Celý článek

—————

12.03.2018 11:07

CCBE Human Rights Awards 2017

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) každoročně1  uděluje cenu Human Rights, a to advokátům či advokátním organizacím, které přispívají svojí činností ke cti právnické profese prosazováním nejvyšších hodnot na poli lidských práv.  Oblast lidských práv...

Celý článek

—————

20.01.2018 18:21

2017 UN Forum on Business and Human Rights a Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období 2017-2022

Ve dnech 27. - 29. listopadu 2017 se na půdě OSN v Ženevě v Paláci národů konalo 2017 UN Forum on Business and Human Rights. Díky podpoře Právnické fakulty Univerzity Karlovy se nám podařilo zúčastnit tohoto fóra. Forum OSN pro byznys a lidská práva je založeno primárně na práci zvláštního...

Celý článek

—————

10.01.2018 14:05

Mezinárodní konference doktorských studentů v oblasti lidských práv

Dne 9. listopadu 2017 zorganizoval Glasgow Human Rights Network – University of Glasgow ve spolupráci s Human Rights Consortium – University of London a The Human Rights Centre – University of Essex mezinárodní konferenci pro doktorské studenty věnující se ve svém výzkumu různým otázkám...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1Novinky

11. 5. 2018

Vyšel nový Bulletin UNCE 
(č. 1/2018)
.

On-line verze ke stažení zde

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.