Archiv článků

28.05.2020 16:29

Call for papers - 70th anniversary of the ECHR (International conference, 26-27 November 2020, Charles University, Prague)

The European Convention on Human Rights (ECHR) officially titled the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms was opened for signature in Rome on 4 November 1950 and will turn 70 this autumn. The Conference on 70th anniversary of the ECHR is jointly organized by the...

Celý článek

—————

20.04.2020 13:22

Koronavirus, nouzový stav a lidská práva

Kvůli boji s onemocněním COVID-19, resp. kvůli omezení jeho šíření s důsledky pro zdraví a životy lidí a fungování zdravotního systému, byl v ČR vyhlášen od 12.3.2020 nouzový stav, v jehož rámci vláda zavedla řadu omezení, která se dotýkají života lidí, volného pohybu, podnikání a cestování. Tato...

Celý článek

—————

17.04.2020 13:12

WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights

WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights. New York, London: Liveright Publishing, 2018, ISBN: 978-0-87140-712-1, 472 s. Autor v mimořádně zajímavé publikaci přibližuje historii práv obchodních korporací ve Spojených státech amerických, která se datuje již...

Celý článek

—————

10.04.2020 16:58

N.D. a N.T. proti Španělsku – „push backs” na španělských hranicích nejsou dle ESLP kolektivním vyhoštěním

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP”) rozhodl ve věci N.D. a N.T. proti Španělsku (rozsudek ze dne 13. 02. 2020, stížnosti č. 8675/15 a 8697/15), když jednomyslně rozhodl, že v případu nedošlo k porušení čl. 4 Protokolu č. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (dále...

Celý článek

—————

15.03.2020 16:13

Poznámky k postavení LGBT osob v Norsku

V Norsku bude v letošním roce probíhat 6. monitorovací cyklus Evropské komise proti rasismu a netoleranci Rady Evropy, mezi jehož hlavní oblasti zájmu patří problematika diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity. Norsko se ve vztahu k zárukám rovnosti a zákazu diskriminace v...

Celý článek

—————

25.02.2020 12:05

Umělá inteligence v kontextu odpovědného obchodního chování

Rozvoj nových technologií v oblasti umělé inteligence (artificial intelligence – AI) v posledních letech se stále výrazněji projevuje i v ekonomické oblasti. Ačkoliv může použití AI mít pozitivní vliv na rozvoj odpovědného obchodního chování (responsible business conduct – RBC), stejně tak...

Celý článek

—————

14.01.2020 14:38

Letos oslaví EÚLP své 70. výročí

Dne 4. listopadu 1950 se v Římě setkali zástupci 16 států, aby podepsali významný dokument o lidských právech, který známe pod názvem Evropská úmluva o lidských právech (dále také „EÚLP”).1 Za Francii například tento dokument podepisoval Robert Schuman, který v té době působil jako ministr...

Celý článek

—————

18.12.2019 15:18

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit.

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit. Praha: Prostor, 2019, ISBN: 978-80-7260-420-3, 384 s. V nedávné době se objevila řada knih věnovaných fenoménu populismu a ohrožení klasických liberálních demokracií. Práce mladého amerického politologa...

Celý článek

—————

08.12.2019 10:05

Několik slov o Ágnes Hellerové

V červenci roku 2019 zemřela maďarská filosofka Ágnes Hellerová, jejíž osobnost, život a dílo vystihuje bytostné sepětí politické zkušenosti s její politickou filosofií: prožila bezprostředně holocaust, komunistickou totalitní diktaturu, emigraci, návrat do Maďarska, kde byla v posledních letech...

Celý článek

—————

02.12.2019 14:05

Plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Českou republikou a někteří „kostlivci ve skříni”

Počátkem listopadu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) závěrečná doporučení vůči České republice na základě projednávání čtvrté periodické zprávy o plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech („Pakt”)1. Konstruktivní dialog s Výborem byl věcný a profesionální,...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

24. 04. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.1/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: