Archiv článků

02.05.2023 12:21

Pozvánka na přednášku s diskusí: Dr. Michał Pyka, Ph.D. "Sustainable Development and the Meaning of the Notion of Investment in International Investment Arbitration" (Praha, 4.5. 2023 od 17:00 hodin)

Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law, Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s Výzkumným centrem pro pro lidská práva - UNCE si Vás dovolují pozvat na přednášku: "Sustainable Development and the Meaning of the Notion of Investment in International...

Celý článek

—————

26.03.2023 18:12

HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv

HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv. Praha: Leges, 2022, ISBN: 978-80-7502-640-8, 240 str.  Lidská práva bývají zkoumána z mnoha úhlů pohledu. Je proto cenné, když nová práce na téma lidských práv má úzké zaměření, a ještě lépe, pokud pokrývá oblast, která dosud minimálně v...

Celý článek

—————

18.03.2023 16:00

První odsuzující rozsudek Kosovských zvláštních senátů

Po více než sedmi letech od přijetí novely kosovské ústavy1  a zákona o Zvláštních senátech a Úřadu zvláštního žalobce2  vynesli soudci Kosovských zvláštních senátů přelomový rozsudek, kterým odsoudili bývalého velitele guerillových jednotek BIA Saliha Mustafu za spáchání válečných...

Celý článek

—————

06.03.2023 13:02

Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem ochrany před násilím na ženách

Konec jednoho roku a začátek nového přirozeně pobízí k reflexi vývoje a změn, které přineslo uplynulých 365 dní. Tento příspěvek měsíc po měsíci představuje události hodné zřetele z oblasti ochrany proti násilí na ženách a dívkách – vybrané zcela selektivně a subjektivně autorkou, – ke kterým došlo...

Celý článek

—————

02.03.2023 15:56

Trest smrti v mezinárodním právu lidských práv a jeho souvislost se zákazem mučení

Dle poslední zprávy generálního tajemníka OSN k otázkám trestu smrti předkládané každoročně Radě OSN pro lidská práva,1  okolo 170 států trest smrti zrušilo de iure nebo de facto prostřednictvím moratoria či zastavilo jeho výkon po dobu delší než 10 let. Navzdory tomuto trendu evidovala v roce...

Celý článek

—————

14.02.2023 17:16

Veřejný přístup k údajům ve světle práva na soukromí: konec veřejně přístupné evidence skutečných majitelů

V polovině roku 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který transponoval do českého právního prostředí tzv. 4. a 5. směrnici EU o předcházení praní peněz a financování terorismu1  (dále jen „Směrnice“). Směrnice měly přinést revoluci v boji proti praní...

Celý článek

—————

12.02.2023 10:17

Zvláštní výbor pro vyšetřování útoku ze 6. ledna na Kapitol Spojených států amerických vydal závěrečnou zprávu

Dne 6. ledna 2021, více než dva měsíce po prezidentských volbách v USA, vnikli příznivci poraženého kandidáta republikánské strany a dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kongresu. Jejich cílem bylo především zvrátit poslední formální krok pro to, aby se mohl ujmout úřadu nově zvolený...

Celý článek

—————

10.01.2023 12:56

Japonsko zveřejnilo zásady ochrany lidských práv v dodavatelských řetězcích

Japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu na podzim roku 2022 zveřejnilo konečnou verzi Zásad dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích („Zásady“).1  Více než deset let po přijetí Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva, se tímto Japonsko stává první asijskou zemí,...

Celý článek

—————

06.01.2023 17:51

K návštěvě vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzura

Dne 24. října 2022 se od 17 hodin uskutečnila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy přednáška někdejšího vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii („ICTY“) pana Vladimíra Dzura. Přednáška nazvaná Vyšetřování zločinů podle mezinárodního práva z pohledu kriminalisty poskytla...

Celý článek

—————

05.01.2023 13:47

Zpráva z kulatého stolu «RUSSIAN ARMED AGGRESSION AGAINST UKRAINE AS A CHALLENGE TO THE INTERNATIONAL LEGAL ORDER»

Dne 9. prosince 2022 v 11 hod. českého času (12 hod. ukrajinského času) byl zahájený on-line mezinárodní kulatý stůl, organizovaný společně Výzkumným centrem pro lidská práva (UNCE) Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Právnickou fakultou Užhorodské národní univerzity ve spolupráci s Výborem...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: