Archiv článků

07.09.2021 10:08

Pozvánka na seminář spojený s křestem knihy „Lidská práva za mřížemi“

UNCE - Výzkumné centrum pro lidská práva PF UK Seminář „Lidská práva za mřížemi: ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody“ Místo a termín:  8. října 2021, 10:00 hodin, místnost č. 117, I. poschodí, budovy PF UK   10.00-10.15 registrace účastníků 10.15-10.30 prof. JUDr....

Celý článek

—————

16.04.2021 10:46

Legislativní vývoj v oblasti byznysu a lidských práv v Německu

Začátkem března 2021 německá vláda představila návrh zákona k ochraně lidských práv a životního prostředí v dodavatelských řetězcích. Návrh zákona byl německými politiky označen za milník v posílení lidských práv v oblasti byznysu. Měl by se stát novým mezinárodním standardem v hospodářských...

Celý článek

—————

12.04.2021 14:59

Evropská unie zpřísnila kvůli ochraně lidských práv svůj režim pro vývoz technologií

Na konci minulého roku se Evropské unii (EU) podařilo dokončit téměř čtyři roky trvající práci1  na novelizaci pravidel pro vývoz tzv. zboží dvojího užití, tedy zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak vojenské účely.  Účelem kontroly vývozu zboží dvojího...

Celý článek

—————

07.03.2021 10:19

Etika editace genomu zabývající se editací genomu lidí, zvířat a rostlin v kontextu etiky a lidských práv

Editace genomu lidí, zvířat a rostlin v poslední době vzbuzuje bouřlivé diskuse ohledně toho, v jakém rozsahu by tato editace měla být povolena a pro jaké účely. Vzrůstající potřeba právní regulace vyžaduje pečlivě zvážit nejen ekonomické a politické aspekty, ale především ty etické, lidskoprávní a...

Celý článek

—————

04.03.2021 10:19

Maastricht Centre for Human Rights, Maastricht University, Faculty of Law, will host AHRI 2021 on 27-28 August 2021

A great diversity of strategies are deployed in order to create awareness of and expose current human rights violations. Social media and digital technologies are used as a modern and quick method for ‘naming & shaming’. Undoubtedly this is a positive development when it leads to ‘Walls of...

Celý článek

—————

24.02.2021 09:39

První globální zpráva OSN o ageismu

V roce 2016 byla WHO pověřena k vedení globální kampaně proti ageismu jako jedné z nejvýraznějších překážek pro účinné provádění politik v oblasti veřejného zdraví.1  18. března 2021 WHO v rámci kampaně představila Globální zprávu OSN o ageismu,2  kterou vypracovala společně s OHCHR,...

Celý článek

—————

06.02.2021 10:08

Rok 2020: rok katastrofy či křižovatka v oblasti lidských práv?

Již v minulých číslech Bulletinu bylo pojednáno o specifických dopadech, které na ochranu lidských práv přináší pandemie Covid-19, resp. opatření v boji s tímto onemocněním.1 Rok 2020 je mezinárodními lidskoprávními organizacemi charakterizován jako katastrofální rok pro lidská práva, jehož...

Celý článek

—————

12.10.2020 16:04

Porušování lidských práv Ujgurů se promítne do mezinárodního obchodu

Zacházení s muslimskou menšinou Ujgurů v čínské autonomní provincii Sin-ťiang se v nedávných dnech dostalo opět celosvětové pozornosti, když na začátku října na půdě OSN iniciovala německá vláda výzvu směřovanou Číně, aby dodržovala práva obyvatel Hongkongu, Ujgurů a dalších etnických a...

Celý článek

—————

26.09.2020 17:31

První mezistátní stížnost proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva

Od srpna letošního roku čelí Česká republika poprvé ve svých dějinách mezistátní stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), a to ze strany Lichtenštejnska. Pokud by Česká republika spor u ESLP prohrála, mohla by výhledově přijít o cca 600 hektarů pozemků, kam patří mimo jiné zámky...

Celý článek

—————

19.09.2020 16:59

Právo na pokojné shromažďování ve světle Obecného komentáře č. 37 Výboru OSN pro lidská práva

V červnu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) Obecný komentář č. 37 k právu na pokojné shromažďování.1  Výbor si snad nemohl vybrat příhodnější dobu než  letošní rok, kdy v různých částech světa probíhaly masové protesty, včetně demonstrací hnutí „Black Lives Matters” v...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 05. 2021

Vyšel Bulletin 
UNCE č.1/2021
v nové grafické úpravě.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: