Archiv článků

23.11.2018 21:17

Conference Preliminary Program - Universal Declaration of Human Rights and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: 70th Anniversary

Faculty of Law, Charles University Prague, Czech Republic November 29 - 30, 2018   THURSDAY 13:00 – 17:00   (Room No. 38) 13:00 – 14:45 Panel 1: UDHR – theoretical issues   Pavel Šturma: Invitation and Introduction to the topic Nona Kubanychbek: Role and legal effect of the...

Celý článek

—————

03.10.2018 18:44

Call for Papers 70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (Deadline: October 30, 2018)

70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights / 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme Date:  Thursday and Friday,November 29-30, 2018 / JeudietVendredi, 29-30 Novembre2018   Venue / Lieu:  Faculty of Law, Charles University, nám....

Celý článek

—————

27.09.2018 16:06

AHRI DECLARATION 2018

At the 2018 AHRI Conference in Edinburgh, 7-8 September 2018, the Edinburgh Declaration on Renewing our Commitment to Human Rights was adopted. The text of the declaration is available here. 

Celý článek

—————

12.09.2018 16:23

Nová Východoevropská ročenka pro lidská práva (East European Yearbook on Human Rights)

V polovině roku 2018 po delších přípravách vyšlo první číslo Východevropské ročenky pro lidská práva (EEYHR). Jde o nový recenzovaný (peer-reviewed) právnický časopis, který vydává nizozemské nakladatelství Eleven International Publishing. Nový časopis, jehož editování se ujali Mart Susi...

Celý článek

—————

05.09.2018 16:55

Studentská vědecká soutěž: "Odstrašování nebo eskalace? Jaderné zbraně v rámci mezinárodního práva."

Goettingen Journal of International Law (GoJIL)   vyhlašuje 9. ročník studentské vědecké soutěže (vědecké diskuse) na téma „Odstrašování nebo eskalace? Jaderné zbraně v rámci mezinárodního práva.” Problematika jaderných zbraní zasahuje do mnoha oblastí, myšleno mimo jiné mezinárodní...

Celý článek

—————

02.09.2018 10:00

Náhled do zákulisí Komise OSN pro mezinárodní právo

Dne 13. července 2018 se v prostorách Ženevské univerzity (Uni Mail, Université de Genève) konala konference s názvem „Insights on the work of the International Law Commission”. Tato konference byla součástí programu 54. semináře z mezinárodního práva (UN International Law Seminar), který je...

Celý článek

—————

18.08.2018 13:03

Ohlédnutí za fotbalovým mistrovstvím světa v Rusku aneb lidská práva na velkých sportovních akcích

Nedávno proběhlé mistrovství světa ve fotbale, které se uskutečnilo v Rusku, představuje vhodnou příležitost k zamyšlení se nad vztahem lidských práv a velkých sportovních akcí, která nemusí být na první pohled zcela zřejmá. Je všeobecně přijímáno, že pořadatelství podobných typů akcí má řadu...

Celý článek

—————

04.08.2018 12:37

JACOBSOHN, Gary, SCHOR, Miguel (eds.): Comparative Constitutional Theory

JACOBSOHN, Gary, SCHOR, Miguel (eds.): Comparative Constitutional Theory. Cheltanham: Edward Elgar, 2018, ISBN: 978-1-78471-912-8, 539 str. Příručky zaměřené na jednotlivá právní odvětví, případně metodologii právní vědy se v posledních letech objevují stále častěji. Patrně největší...

Celý článek

—————

23.07.2018 18:59

PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego

PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, 263 s., ISBN: 978-83-65431-90-5. Vydavatelství vratislavské právnické fakulty v tomto roce vydalo...

Celý článek

—————

20.07.2018 14:32

HELP začíná pomáhát univerzitám

Ve dnech 21.-22. června 2018 se v budově Rady Evropy ve Štrasburku konala výroční konference HELP s názvem „Good training for good judgments”. Konferenci zahájila Gabriella Battaini-Dragoni, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy. Program konference zahrnoval vystoupení prezidenta PACE...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.