Archiv článků

10.08.2023 12:06

ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension

ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension. Oxford: Oxford University Press, 2021, ISBN: 978-0-19-879683-1, 335 str. Robert Alexy, jeden z předních představitelů nonpozitivismu v současné právní filozofii, věnoval řadu let úsilí o syntézu svých tří základních děl, které vyšly postupně...

Celý článek

—————

03.08.2023 13:11

Organizace na ochranu lidských práv vyzývají OSN k přijetí opatření v rámci probíhající potratové krize v USA

K urgentnímu přijetí opatření proti potratové legislativě v USA vyzývá OSN dopis pěti mezinárodních neziskových organizací na ochranu lidských práv z března 2023.1  K tomuto dopisu se dále připojilo kolem 200 organizací a expertů působících nejen v oblasti ochrany lidských a občanských...

Celý článek

—————

20.06.2023 11:37

Asijské přístupy k univerzalitě lidských práv: shrnutí vývoje

Debata o kulturním relativismu při uplatňování lidských práv byla zejména v 90. letech minulého století v Asii poměrně intenzivní. Výrazně při tom vyčníval koncept takzvaných asijských hodnot, které měly tvořit jakýsi protipól lidským právům. Největšími zastánci teorie asijských hodnot byli...

Celý článek

—————

14.06.2023 18:06

Lex Tusk: Evropská komise zahájila řízení o porušení předpisů EU proti Polsku

Evropská komise dne 8. června 2023 zahájila další řízení o porušení předpisů Evropské unie1 proti Polsku v oblasti dodržování společných unijních hodnot, tentokrát ve věci nového polského zákona o zřízení komise pro vyšetřování ruského vlivu, kritiky nazývaného jako „Lex Tusk“.2 Jedná se...

Celý článek

—————

30.05.2023 12:19

Registr škod jako první krok k mezinárodnímu reparačnímu mechanismu pro škody způsobené Ukrajině

Jednou z aktuálních a diskutovaných mezinárodněprávních otázek v současné době je problém právních následků ruské agrese proti Ukrajině. Vedle otázek mezinárodní trestní odpovědnosti osob odpovědných za přípravu, rozpoutání a vedení útočné války a otázek spojených s uplatňováním mezinárodních...

Celý článek

—————

22.05.2023 18:33

Zpracování osobních údajů pro účely behaviorálního marketingu není nezbytné pro plnění smlouvy

Dne 31. března 2023 Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých internetových stránkách výroční zprávu za rok 2022.1 V této výroční zprávě mj. upozornil na několik závazných rozhodnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů („EDPB“), ze kterých vyplývá, že...

Celý článek

—————

03.05.2023 18:27

Trestání sexuálního násilí proti mužům a chlapcům: Poslední slovo kambodžského tribunálu

Na konci loňského roku se uzavřela další významná kapitola Zvláštních senátů soudů v Kambodži (ECCC), které zveřejnily odvolací rozsudek  ve vyloučené trestní věci 002/02 proti bývalé hlavě státu z období režimu Rudých Khmerů Khieu Samphanovi. Odvolací senát v převážné míře...

Celý článek

—————

02.05.2023 12:21

Pozvánka na přednášku s diskusí: Dr. Michał Pyka, Ph.D. "Sustainable Development and the Meaning of the Notion of Investment in International Investment Arbitration" (Praha, 4.5. 2023 od 17:00 hodin)

Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law, Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s Výzkumným centrem pro pro lidská práva - UNCE si Vás dovolují pozvat na přednášku: "Sustainable Development and the Meaning of the Notion of Investment in International...

Celý článek

—————

26.03.2023 18:12

HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv

HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv. Praha: Leges, 2022, ISBN: 978-80-7502-640-8, 240 str.  Lidská práva bývají zkoumána z mnoha úhlů pohledu. Je proto cenné, když nová práce na téma lidských práv má úzké zaměření, a ještě lépe, pokud pokrývá oblast, která dosud minimálně v...

Celý článek

—————

18.03.2023 16:00

První odsuzující rozsudek Kosovských zvláštních senátů

Po více než sedmi letech od přijetí novely kosovské ústavy1  a zákona o Zvláštních senátech a Úřadu zvláštního žalobce2  vynesli soudci Kosovských zvláštních senátů přelomový rozsudek, kterým odsoudili bývalého velitele guerillových jednotek BIA Saliha Mustafu za spáchání válečných...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

21. srpna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.2/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: