Archiv článků

18.12.2020 15:18

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit.

MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit. Praha: Prostor, 2019, ISBN: 978-80-7260-420-3, 384 s. V nedávné době se objevila řada knih věnovaných fenoménu populismu a ohrožení klasických liberálních demokracií. Práce mladého amerického politologa...

Celý článek

—————

08.12.2020 10:05

Několik slov o Ágnes Hellerové

V červenci roku 2019 zemřela maďarská filosofka Ágnes Hellerová, jejíž osobnost, život a dílo vystihuje bytostné sepětí politické zkušenosti s její politickou filosofií: prožila bezprostředně holocaust, komunistickou totalitní diktaturu, emigraci, návrat do Maďarska, kde byla v posledních letech...

Celý článek

—————

05.11.2020 08:15

„Administrative Dispute in the Central and Eastern European States”, Opatija (Chorvatsko)

Věda srovnávacího správního práva vychází tradičně z existence tří základních modelů správního soudnictví: anglického, francouzského a německo-rakouského1, které měly vývojově zásadní vliv na podobu správního soudnictví v dalších státech, ve kterých buď zvítězil jeden z uvedených modelů, nebo...

Celý článek

—————

02.12.2019 14:05

Plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Českou republikou a někteří „kostlivci ve skříni”

Počátkem listopadu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) závěrečná doporučení vůči České republice na základě projednávání čtvrté periodické zprávy o plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech („Pakt”)1. Konstruktivní dialog s Výborem byl věcný a profesionální,...

Celý článek

—————

18.11.2019 13:24

Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům

Ve dnech 18.-19.10.2019 proběhla v Olomouci XI. Celostátní konference paliativní medicíny, jejíž součástí byl i blok věnovaný dětské paliativní péči, na němž bylo představeno Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům (dále také jen Stanovisko).1 Stanovisko, přijaté Sekcí...

Celý článek

—————

15.11.2019 10:08

Právo na život jakožto právo žít důstojný život bez environmentálního znečištění – rozhodnutí Výboru pro lidská práva v případu Norma Portillo Cáceres et al. proti Paraguayi

Otázky životního prostředí a klimatických změn nepatřily k tradičním lidskoprávním tématům. Právo na zdravé životní prostředí, bylo podobně jako právo na mír, řazeno k tzv. právům třetí generace, tedy spíše aspiračním, bez solidně vymezeného obsahu pokud jde o práva a povinnosti dotčených subjektů....

Celý článek

—————

02.11.2019 17:46

Norimberské fórum 2019

Mezinárodní akademie norimberských principů je organizace usídlená v bavorském Norimberku. Jedná se o velmi aktivní organizaci, která například pořádá odborné konference věnované odkazu i současnosti tzv. norimberských principů, tj. principů vyplývajících ze Statutu Mezinárodního vojenského...

Celý článek

—————

01.11.2019 18:45

CALL FOR APPLICATIONS STRANIAK FELLOWSHIP – RESEARCH FELLOW FOR PROJECT ON VULNERABILITY AND CLIMATE-RELATED MOBILITY

CALL FOR APPLICATIONS STRANIAK FELLOWSHIP – RESEARCH FELLOW FOR PROJECT ON VULNERABILITY AND CLIMATE-RELATED MOBILITY funded by the Hermann and Marianne Straniak Foundation Place: Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights Freyung 6, 1010 Vienna, Austria Start: 3 February 2020 ideally Duration...

Celý článek

—————

01.11.2019 17:05

Ochrana životního prostředí jako lidskoprávní bojiště současnosti

Na začátku listopadu roku 2019 byl zavražděn Paulo Paulino Guajajara, jeden z vedoucích představitelů Guajajarů (Guajajaras), nejpočetnějšího domorodého národa v Brazílii, obývajícího domorodé území Araribóia v brazilském státě Maranhão. Podle prohlášení Sdružení brazilských domorodých národů...

Celý článek

—————

05.10.2019 16:58

Soudní dvůr EU k otázce reformace rozhodnutí o mezinárodní ochraně soudem

Soudnímu dvoru EU bylo v předchozím období položeno soudy členských států několik předběžných otázek, jejichž podstatou byl výklad čl. 46 odst. 3 procedurální směrnice.1 Soudy členských států se Soudního dvora mimo jiné dotazovaly, zda vnitrostátní soud posuzující důvodnost potřeby mezinárodní...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

29. 01. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.3-4/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: