Archiv článků

16.11.2021 14:23

Krok vpřed v boji proti klimatickým změnám? Shell je povinen snížit emise CO2 o 45 %

Boj proti klimatickým změnám patří nejen mezi pozitivní mezinárodně právní závazky států, ale čím dál častěji je skloňován též jako povinnost soukromoprávních obchodních korporací. K obdobnému závěru dospěl haagský obvodní soud ve svém rozsudku z 26. května 2021, kterým bylo nizozemské společnosti...

Celý článek

—————

02.11.2021 16:17

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu. Praha: Leges, 2021, ISBN: 978-80-7502-526-2, 258 str. Monografie Zdeňka Červínka zaplňuje více chybějících míst v české odborné literatuře, okruh jejích čtenářů proto může být velmi široký. V prvé řadě již z názvu plyne, že hlavním...

Celý článek

—————

15.10.2021 12:51

Zahájení 76. zasedání Valného shromáždění OSN

V září bylo zahájeno 76. zasedání Valného shromáždění OSN, které tradičně provázel i tzv. high-level week neboli týden na vysoké úrovni. Během něj ve Valném shromáždění probíhá všeobecná rozprava, které se účastní hlavy států, předsedové vlád nebo ministři zahraničních věcí, aby zde za své země...

Celý článek

—————

02.10.2021 15:55

STOCKHOLM NAŽIVO: se syndromem nebo bez

Poprvé v kovidové době se mi podařilo zúčastnit se naživo každoroční (s výjimkou roku 2020) konference Evropské společnosti mezinárodního práva (ESIL), která se letos konala ve Stockholmu ve dnech 9.-11. září 2021. Cestou z Prahy jsem v letadle narazila na článek s názvem Stockholmský syndrom....

Celý článek

—————

20.09.2021 10:50

Veřejný ochránce práv představil návrh indikátorů pro sledování implementace Úmluvy o právech osob s postižením

Dne 9. 9. 2021 se uskutečnil odborný seminář Veřejného ochránce práv a Úřadu vlády zaměřený na vytváření ukazatelů v naplňování práv lidí s postižením. Lidskoprávní indikátory jsou nástrojem k objektivnímu a komplexnímu hodnocení postupu státu při naplňování závazků z úmluv o lidských právech. Jsou...

Celý článek

—————

07.09.2021 10:08

Pozvánka na seminář spojený s křestem knihy „Lidská práva za mřížemi“

UNCE - Výzkumné centrum pro lidská práva PF UK Seminář „Lidská práva za mřížemi: ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody“ Místo a termín:  8. října 2021, 10:00 hodin, místnost č. 117, I. poschodí, budovy PF UK   10.00-10.15 registrace účastníků 10.15-10.30 prof. JUDr....

Celý článek

—————

05.07.2021 14:38

Japonská vláda prozkoumá dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích

S rostoucí pozorností japonské veřejnosti věnovanou nucené práci v rámci dodavatelských řetězců a zpřísňujícímu se postoji obchodních partnerů japonských společností se Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu (METI) rozhodlo provést první průzkum dodržování lidských práv ze strany těchto...

Celý článek

—————

16.04.2021 10:46

Legislativní vývoj v oblasti byznysu a lidských práv v Německu

Začátkem března 2021 německá vláda představila návrh zákona k ochraně lidských práv a životního prostředí v dodavatelských řetězcích. Návrh zákona byl německými politiky označen za milník v posílení lidských práv v oblasti byznysu. Měl by se stát novým mezinárodním standardem v hospodářských...

Celý článek

—————

12.04.2021 14:59

Evropská unie zpřísnila kvůli ochraně lidských práv svůj režim pro vývoz technologií

Na konci minulého roku se Evropské unii (EU) podařilo dokončit téměř čtyři roky trvající práci1  na novelizaci pravidel pro vývoz tzv. zboží dvojího užití, tedy zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak vojenské účely.  Účelem kontroly vývozu zboží dvojího...

Celý článek

—————

07.03.2021 10:19

Etika editace genomu zabývající se editací genomu lidí, zvířat a rostlin v kontextu etiky a lidských práv

Editace genomu lidí, zvířat a rostlin v poslední době vzbuzuje bouřlivé diskuse ohledně toho, v jakém rozsahu by tato editace měla být povolena a pro jaké účely. Vzrůstající potřeba právní regulace vyžaduje pečlivě zvážit nejen ekonomické a politické aspekty, ale především ty etické, lidskoprávní a...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

7. prosince 2021

Dnes vyšel nový Bulletin

 UNCE č.2/2021.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: