Archiv článků

03.07.2012 17:10

Věc C-415/10 Galina Meister v. Speech Design Carrier Systems GmbH

Soudní dvůr EU se zabýval zajímavou kauzou v oblasti zákazu diskriminace ve věci C-415/10 Galina Meister v Speech Design Carrier Systems GmbH. Paní Meister se ucházela o zaměstnání, byla však odmítnuta, aniž by jí byly sděleny důvody. Domnívala se, že mohla být ve výběrovém řízení...

Celý článek

—————

16.06.2012 00:00

Zpráva z 1. semináře UNCE

Dne 14. 6. 2012 od 13:00 hodin se konal na Právnické fakultě UK (sborovna, č. 117/I. p.) první ze série seminářů UNCE, zaměřený na Pojem a teorii lidských práv. S referáty vystoupili dr. Pavel Ondřejek (Několik poznámek k právně teoretickým aspektům lidských práv), dr. Petr Svoboda (Je...

Celý článek

—————

07.06.2012 00:00

Zahájení 13. Zasedání pracovní skupiny pro Všeobecný periodický přezkum

Rada pro lidská práva zahájila 13. zasedání (21. 5. až 4. 6. 2012) pracovní skupiny pro Všeobecný periodický přezkum (Universal Periodic Review, UPR), což je nový mechanismus, který zavedla Rada rezolucí HRC 5/1 (18. 6. 2007) k posuzování situace lidských práv ve všech členských státech...

Celý článek

—————

05.06.2012 10:35

Pozvánka na první ze série seminářů UNCE zaměřený na Pojem a teorii lidských práv (14. 6. 2012, Praha)

Dne 14. 6. 2012 od 13:00 hodin se uskuteční na Právnické fakultě UK (ve sborovně, č. 117 na I. patře) první ze série seminářů UNCE, zaměřený na Pojem a teorii lidských práv. Setkání je určeno především pro členy UNCE, ale vítáni jsou i další zájemci o lidská práva. Referáty budou publikovány v...

Celý článek

—————

01.06.2012 10:48

Okénko “Ad fontes” č. 1 - François Marie Arouet (Voltaire)

Smyslem této rubriky je stručně připomenout myšlenky významných historických osobností, nejen právníků, ale též filozofů a dalších myslitelů, které souvisejí s tematikou lidských práv.  První okénko je věnováno Voltairovi (1694-1778). V bezprostřední blízkosti Ženevy, hned za...

Celý článek

—————

01.06.2012 00:00

Okénko “Ad fontes” č. 1 - François Marie Arouet (Voltaire)

Smyslem této rubriky je stručně připomenout myšlenky významných historických osobností, nejen právníků, ale též filozofů a dalších myslitelů, které souvisejí s tematikou lidských práv. První okénko je věnováno Voltairovi (1694-1778). V bezprostřední blízkosti Ženevy, hned za...

Celý článek

—————

20.05.2012 18:00

Obhajoba čtvrté a páté periodické zprávy ČR před Výborem proti mučení

V Palais Wilson v Ženevě (kdysi bylo původní sídlo Společnosti národů - před vybudováním Paláce národů) se ve dnech 14.- 15. 5. 2012 před Výborem proti mučení (CAT) obhajovala zpráva České republiky (čtvrtá a pátá periodická zpráva) předkládaná podle článku 19 Úmluvy proti...

Celý článek

—————

10.05.2012 13:15

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace

Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. Studie z mezinárodního práva č. 2, Praha: PF UK, 2011 (ISBN: 978-80-87146-54-5) Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumného projektu, řešeného na PF UK kolektivem katedry mezinárodního práva...

Celý článek

—————

16.04.2012 12:30

Prezentace monografie Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu

    Dne 12. 4. 2012 se konala na Právnické fakultě UK prezentace (křest) knihy, která navázala na stejnojmennou vědeckou konferenci konanou 18. -19. května 2011. Křtu knihy se zúčastnili předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, ministr spravedlnosti JUDr. Jiří...

Celý článek

—————

14.04.2012 20:17

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu

Anotace kolektivní monografie Gerloch, A., Šturma, P. a kol., Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Vydalo: Auditorium, Praha 2011, ISBN: 978-80-87284-23-0 Jedním z klíčových paradigmat současného práva...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1Novinky

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):


 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.