Archiv článků

22.07.2012 09:55

Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod

ONDŘEJEK, Pavel: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, ISBN: 978-80-87576-31-1, 232 s. Za jeden z nejvýznamnějších problémů souvisejících s ochranou základních práv je považováno nalezení rovnováhy mezi těmito právy a...

Celý článek

—————

10.07.2012 16:59

Rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva ve věci Původní obyvatelé Kichwa ze Sarayaku v. Ekvádor

Dne 27. června 2012 vynesl Meziamerický soud pro lidská práva rozsudek, který se může stát milníkem v ochraně práv původních obyvatel amerického regionu.  Ve sporu Původní obyvatelé Kichwa ze Sarayaku v. Ekvádor (Case of the Kichwa indigenous people of Sarayaku v. Ecuador), jehož...

Celý článek

—————

10.07.2012 16:00

Pilotní rozsudek Evropského soudu pro lidská práva týkající se bezdomovectví

Dne 26. června 2012 vynesl Evropský soud pro lidská práva důležitý pilotní rozsudek ve věci Kurić a ostatní proti Slovinsku (stížnost č. 26828/06), který se týká případů bezdomovectví. Evropský soud pro lidská práva (foto: Marcella Bona, Flickr) Slovinsko porušilo články 8, 13 a 14 Úmluvy...

Celý článek

—————

10.07.2012 00:00

Pilotní rozsudek Evropského soudu pro lidská práva týkající se bezdomovectví

Dne 26. června 2012 vynesl Evropský soud pro lidská práva důležitý pilotní rozsudek ve věci Kurić a ostatní proti Slovinsku (stížnost č. 26828/06), který se týká případů bezdomovectví. Evropský soud pro lidská práva (foto: Marcella Bona, Flickr) Slovinsko porušilo články 8, 13 a 14...

Celý článek

—————

05.07.2012 00:00

Pilotní rozsudek Evropského soudu pro lidská práva týkající se bezdomovectví

Dne 26. června 2012 vynesl Evropský soud pro lidská práva důležitý pilotní rozsudek ve věci Kurić a ostatní proti Slovinsku (stížnost č. 26828/06), který se týká případů bezdomovectví. Evropský soud pro lidská práva (foto: Marcella Bona, Flickr) Slovinsko porušilo články 8, 13 a 14...

Celý článek

—————

03.07.2012 19:05

Stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna ve věci C-617/10 Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson

V tomto stanovisku je řešena otázka, zda může Švédsko uložit osobě stíhané pro porušování předpisů o DPH vedle správní sankce (pokuty) i klasický soudní trest. Listina základních práv EU pouze stanoví, že nikdo nesmí být v trestním řízení potrestán dvakrát za tentýž skutek. Podle 7. dodatkového...

Celý článek

—————

03.07.2012 17:10

Věc C-415/10 Galina Meister v. Speech Design Carrier Systems GmbH

Soudní dvůr EU se zabýval zajímavou kauzou v oblasti zákazu diskriminace ve věci C-415/10 Galina Meister v Speech Design Carrier Systems GmbH. Paní Meister se ucházela o zaměstnání, byla však odmítnuta, aniž by jí byly sděleny důvody. Domnívala se, že mohla být ve výběrovém řízení...

Celý článek

—————

16.06.2012 00:00

Zpráva z 1. semináře UNCE

Dne 14. 6. 2012 od 13:00 hodin se konal na Právnické fakultě UK (sborovna, č. 117/I. p.) první ze série seminářů UNCE, zaměřený na Pojem a teorii lidských práv. S referáty vystoupili dr. Pavel Ondřejek (Několik poznámek k právně teoretickým aspektům lidských práv), dr. Petr Svoboda (Je...

Celý článek

—————

07.06.2012 00:00

Zahájení 13. Zasedání pracovní skupiny pro Všeobecný periodický přezkum

Rada pro lidská práva zahájila 13. zasedání (21. 5. až 4. 6. 2012) pracovní skupiny pro Všeobecný periodický přezkum (Universal Periodic Review, UPR), což je nový mechanismus, který zavedla Rada rezolucí HRC 5/1 (18. 6. 2007) k posuzování situace lidských práv ve všech členských státech...

Celý článek

—————

05.06.2012 10:35

Pozvánka na první ze série seminářů UNCE zaměřený na Pojem a teorii lidských práv (14. 6. 2012, Praha)

Dne 14. 6. 2012 od 13:00 hodin se uskuteční na Právnické fakultě UK (ve sborovně, č. 117 na I. patře) první ze série seminářů UNCE, zaměřený na Pojem a teorii lidských práv. Setkání je určeno především pro členy UNCE, ale vítáni jsou i další zájemci o lidská práva. Referáty budou publikovány v...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.