Archiv článků

31.01.2013 15:47

Podvýbor pro lidská práva Evropského parlamentu projednal Zprávu o dopadu finanční a hospodářské krize na lidská práva

Dne 23. ledna 2013 projednal podvýbor pro lidská práva Evropského parlamentu návrh zprávy o dopadu finanční a hospodářské krize na lidská práva. Návrh vzešel z vlastní iniciativy Evropského parlamentu a je dostupný na internetové...

Celý článek

—————

10.11.2012 16:29

ESLP zprovoznil vylepšený vyhledávací modul databáze svých rozsudků (HUDOC)

V současné době je stále častějším jevem, že praktikující právníci i právní vědci nejsou při studiu judikatury soudů omezeni pouze na oficiální tištěné sbírky rozhodnutí. K jejich vyhledávání totiž téměř vždy využívají elektronické databáze judikatury soudů, které umožňují daleko větší možnosti...

Celý článek

—————

10.11.2012 14:12

Pozvánka na druhý ze série seminářů UNCE na téma Trend k omezování lidských práv a právo na spravedlivý proces (28. 11. 2012, Praha)

Druhý ze série seminářů UNCE se uskuteční dne 28. 11. 2012 na Právnické fakultě UK (sborovna, č. 117/I. p.) od 15:00 hodin.  Tématem tohoto semináře bude Trend k omezování lidských práv a právo na spravedlivý proces, a to z pohledu různých právních odvětví.  

Celý článek

—————

08.11.2012 00:00

Manual on Human Rights and the Environment COUNCIL OF EUROPE - 2nd edition

Manual on Human Rights and the Environment COUNCIL OF EUROPE. Manual on human rights and the environment. 2nd edition. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. ISBN 978-92-871-7319-5 Publikace Rady Evropy navazuje na první edici z roku 2006. Jejím cílem je usnadnit porozumění...

Celý článek

—————

18.10.2012 00:00

Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations

BARAK, Aharon: Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, ISBN: 978-1-107-008 58-8, 611 s. Monografie je převážně věnována jednomu z aktuálně diskutovaných témat souvisejících s praktickou aplikací základních...

Celý článek

—————

12.09.2012 16:09

Okénko “Ad fontes” č. 2 - John Stuart Mill

John Stuart Mill (1806 – 1873) byl významným britským filosofem 19. století, který přispěl mimo jiné k rozvoji doktrín o základních právech. Pozoruhodným aspektem jeho díla je bezpochyby pokus o spojení dvou zdánlivě protichůdných filosofických směrů: na jedné straně filosofie utilitarismu...

Celý článek

—————

20.08.2012 19:17

Rozsudek ESLP ve věci Lutsenko v. Ukrajina (Appl. No. 6492/11), 3.7.2012

Tento případ se týkal stížnosti známého opozičního politika na to, že jeho zatčení a držení ve vazbě bylo svévolné a protiprávní. Stěžovatel, Jurij V. Lutsenko je ukrajinským občanem, narozeným v r. 1964 a drženým ve vazbě v Kyjevě. Je představitelem opoziční strany Narodna Samooborona a...

Celý článek

—————

20.08.2012 14:30

Rozsudek ESLP ve věci Lutsenko v. Ukrajina (Appl. No. 6492/11), 3.7.2012

Tento případ se týkal stížnosti známého opozičního politika na to, že jeho zatčení a držení ve vazbě bylo svévolné a protiprávní. Stěžovatel, Jurij V. Lutsenko je ukrajinským občanem, narozeným v r. 1964 a drženým ve vazbě v Kyjevě. Je představitelem opoziční strany Narodna Samooborona a byl...

Celý článek

—————

22.07.2012 09:55

Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod

ONDŘEJEK, Pavel: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, ISBN: 978-80-87576-31-1, 232 s. Za jeden z nejvýznamnějších problémů souvisejících s ochranou základních práv je považováno nalezení rovnováhy mezi těmito právy a...

Celý článek

—————

10.07.2012 16:59

Rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva ve věci Původní obyvatelé Kichwa ze Sarayaku v. Ekvádor

Dne 27. června 2012 vynesl Meziamerický soud pro lidská práva rozsudek, který se může stát milníkem v ochraně práv původních obyvatel amerického regionu.  Ve sporu Původní obyvatelé Kichwa ze Sarayaku v. Ekvádor (Case of the Kichwa indigenous people of Sarayaku v. Ecuador), jehož...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 2. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.1/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: