Judikatura zahraničních ústavních soudů

11.04.2016 16:32

Německý Spolkový ústavní soud: Aplikace přezkumu zachování ústavní identity ve vztahu k ochraně lidských práv

Druhý senát německého Spolkového ústavního soudu vydal dne 15. prosince 2015 rozhodnutí 2 BvR 2735/14,1  v němž připustil možnost přezkumu národních předpisů determinovaných právem Evropské unie (a tedy de facto unijního práva) v případech, kdy by prokazatelně hrozil zásah do těch...

Celý článek

—————

14.04.2015 10:35

Referendum o ochraně rodiny před Ústavním soudem Slovenské republiky (nález PL. ÚS 24/2014 z 28. 10. 2014)

V průběhu roku 2014 zorganizovala občanská iniciativa Aliancia za rodinu sběr podpisů pod petici, jejímž cílem bylo vyhlásit na Slovensku referendum na podporu rodiny a tradičních hodnot. V referendu se občané měli vyjádřit k následujícím otázkám: 1) Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo...

Celý článek

—————

03.09.2014 20:51

Nález Ústavního soudu Slovenské republiky sp. zn. PL. ÚS 5/2012 ze dne 22. ledna 2014 (posouzení ústavnosti úpravy daní z nemovitostí ukládaných obcemi)

V lednu tohoto roku vydal Ústavní soud Slovenské republiky rozhodnutí, jehož základní otázkou bylo, zda zmocnění dané zákonem, aby obce stanovily výši daně z nemovitosti na svém území, je provedeno ústavně konformním způsobem. Jednalo se o první případ věnovaný této problematice ve více než...

Celý článek

—————

04.10.2013 12:25

Nález Ústavního soudu Slovenské republiky sp. zn. PL. ÚS 13/2012 ze dne 19. června 2013 (posouzení ústavnosti zákona o minimálních mzdových nárocích sester)

Judikování v oblasti sociálních práv představuje složitou rozhodovací oblast pro soudní moc vzhledem k tomu, že tato práva jsou velice často spojena s kroky, prostřednictvím nichž politická reprezentace prosazuje program, na základě něhož byla v demokratických volbách zvolena. Ještě více zde proto...

Celý článek

—————

15.04.2013 17:16

Rozhodnutí rakouského ústavního soudu ze dne 14. března 2012 (spojené věci U 466/11-18 a U 1836/11-13): K aplikaci Listiny základních práv EU v rámci přezkumu ústavnosti zákonů v Rakousku

Rakouský ústavní soud vynesl v březnu 2012 průlomové rozhodnutí měnící dosavadní vztah evropského a vnitrostátního systému ochrany lidských práv v Rakousku. Neplatí tak již dosavadní přístup, kdy rakouský ústavní soud aplikoval výlučně vnitrostátní ústavu a mezinárodní smlouvy. Nově byl pojem...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: