Jiné soudní instituce

05.11.2023 18:50

Souostroví Čagos: Poslední britská kolonie

Souostroví Čagos, dlouhodobě neznámé a opomíjené území v Indickém oceánu, se stalo předmětem poradního posudku Mezinárodního soudního dvora s názvem „Právní důsledky oddělení souostroví Čagos od Mauricia v roce 1965“.  Tento posudek je vyústěním sporu mezi Mauriciem a Spojeným královstvím....

Celý článek

—————

09.09.2023 15:30

Případ Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College – politika afirmativní akce prohlášena Nejvyšším soudem USA za protiústavní

Konzervativní většina soudců Nejvyššího soudu USA přijala na sklonku června 2023 velmi důležité rozhodnutí, které ovlivní pojetí diskriminace a přípustnost opatření k podpoře znevýhodněných rasových menšin (tzv. politika afirmativní akce). Nejvyšší soud v tomto případě přezkoumával...

Celý článek

—————

03.05.2023 18:27

Trestání sexuálního násilí proti mužům a chlapcům: Poslední slovo kambodžského tribunálu

Na konci loňského roku se uzavřela další významná kapitola Zvláštních senátů soudů v Kambodži (ECCC), které zveřejnily odvolací rozsudek  ve vyloučené trestní věci 002/02 proti bývalé hlavě státu z období režimu Rudých Khmerů Khieu Samphanovi. Odvolací senát v převážné míře...

Celý článek

—————

25.07.2022 15:38

Případ New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen před Nejvyšším soudem USA – několik poznámek k metodologii použitého výkladu Ústavy USA

Nejvyšší soud v tomto případu navázal na své rozhodnutí z června 2008 (kdy měl soud stejně jako dnes většinu konzervativních soudců) a kdy rozhodl, že jádrem chráněným Druhým dodatkem Ústavy USA je právo držet zbraň za účelem sebeobrany doma, které se týká každého řádného občana dodržujícího zákony...

Celý článek

—————

16.11.2021 14:23

Krok vpřed v boji proti klimatickým změnám? Shell je povinen snížit emise CO2 o 45 %

Boj proti klimatickým změnám patří nejen mezi pozitivní mezinárodně právní závazky států, ale čím dál častěji je skloňován též jako povinnost soukromoprávních obchodních korporací. K obdobnému závěru dospěl haagský obvodní soud ve svém rozsudku z 26. května 2021, kterým bylo nizozemské společnosti...

Celý článek

—————

07.03.2017 10:22

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci soudního přezkumu rozhodnutí o mezinárodní ochraně

Nejvyšší soud Slovenské republiky se rozhodl položit předběžnou otázku ve věci žadatele, který přestoupil na křesťanskou víru, pro což mu má v zemi původu hrozit nebezpečí relevantní z hlediska důvodů pro udělení mezinárodní ochrany. Tato otázka vyvstala v řízení o odvolání žadatele...

Celý článek

—————

26.02.2016 15:32

Rozhodnutí ve věci diskriminace při zprostředkování pronájmu nemovitostí (rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 14.8.2015, sp. zn. 14 C 46/2013)

Žaloby na ochranu proti diskriminaci jsou v současnosti, více než šest let po účinnosti zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (dále jen „antidiskriminační zákon”), stále nepříliš častým jevem. Nedávné rozhodnutí prvostupňového soudu týkající...

Celý článek

—————

14.02.2016 13:35

Nejvyšší správní soud: předběžná otázka k možnosti zajištění za účelem předání podle nařízení Dublin III

Na stránkách minulého čísla jsme mimo jiné informovali, že Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil1  rozhodnutí Policie ČR o zajištění podle § 129 zákona o pobytu cizinců (dále jen „ZPC“)2  za účelem předání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se...

Celý článek

—————

01.10.2015 09:37

Krajský soud v Ústí nad Labem: k možnosti zajištění za účelem předání podle nařízení Dublin III

Krajský soud v Ústí nad Labem v nedávné době jako soud ve správním soudnictví rozhodoval1 o žalobě proti rozhodnutí Policie ČR o zajištění za účelem předání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu...

Celý článek

—————

22.10.2014 09:51

Volební právo občanů EU ve světle usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 64A 6/2014 – 20

S blížícím se termínem voleb do zastupitelstev obcí se poprvé od roku 2004 začala v praxi1 výrazněji řešit problematika volebního práva občanů jiných zemí Evropské unie. Zásadním způsobem se na tom podílela kancelář Veřejného ochrance práv (VOP). Ačkoliv je aktivní a pasivní volební právo...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: