Evropský soud pro lidská práva

10.12.2024 11:31

Polská soudní reforma z pohledu ESLP – Případ Grzęda proti Polsku

Soudní reforma v Polsku dlouhodobě znepokojuje nejenom instituce Evropské unie. Soudní dvůr Evropské unie vydal řadu rozhodnutí, dle kterých vládnoucí koalice v čele se stranou Právo a spravedlnost pomocí svých reforem ohrožuje právní stát v Polsku.1 Evropský soud pro lidská práva...

Celý článek

—————

01.10.2023 10:51

Přelomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Yalçınkaya proti Turecku

Dne 26. září 2023 vydal Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) dlouho očekávaný rozsudek ve věci Yüksel Yalçınkaya proti Turecku.1 ESLP rozhodl, že Turecko porušilo lidská práva bývalého učitele odsouzeného v Turecku za členství v ozbrojené teroristické organizaci. Rozhodujícím...

Celý článek

—————

01.10.2022 07:37

Omezení pacienta pásy v lůžku v judikatuře ESLP

V posledních týdnech před sepsáním článku se objevují zprávy o dlouhodobém (mnoho let trvajícím) používání pásů v psychiatrické nemocnici.1  V článku shrnuji, co k omezení pásy v lůžku uvedl Evropský soud pro lidská práva a jeho závěry doplňuji o postřehy z návštěv psychiatrických...

Celý článek

—————

26.09.2020 17:31

První mezistátní stížnost proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva

Od srpna letošního roku čelí Česká republika poprvé ve svých dějinách mezistátní stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), a to ze strany Lichtenštejnska. Pokud by Česká republika spor u ESLP prohrála, mohla by výhledově přijít o cca 600 hektarů pozemků, kam patří mimo jiné zámky...

Celý článek

—————

10.04.2020 16:58

N.D. a N.T. proti Španělsku – „push backs” na španělských hranicích nejsou dle ESLP kolektivním vyhoštěním

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP”) rozhodl ve věci N.D. a N.T. proti Španělsku (rozsudek ze dne 13. 02. 2020, stížnosti č. 8675/15 a 8697/15), když jednomyslně rozhodl, že v případu nedošlo k porušení čl. 4 Protokolu č. 4 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (dále...

Celý článek

—————

14.11.2016 12:59

Zastupování před Evropským soudem pro lidská práva bez plné moci

V souladu s články 36, 45 a 47 Jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP”),1 pokud se osoba obrací na tuto instituci nikoliv osobně, ale v zastoupení, musí udělit svému zástupci plnou moc. Toto neplatí, pokud je stěžovatelem dítě nebo osoba zbavena svéprávnosti. Zde stížnost...

Celý článek

—————

18.03.2016 11:20

KOMENTÁŘE NA INTERNETU: KDO PONESE ODPOVĚDNOST?

Několik slov o novém rozsudku ESLP ve věci Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and/et Index.hu Zrt proti Maďarsku (č. 22947/13) Na stránkách Bulletinu UNCE v roce 20141 (č. 3/2014) se objevil článek s názvem Jaký Internet zanecháme budoucím generacím?, který reagoval na rozhodování...

Celý článek

—————

21.09.2015 15:51

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 27. 8. 2015 ve věci Parrillová proti Itálii, stížnost č. 46470/011, [2015] ECHR 755

Jádrem případu byla otázka, zda je italskou legislativou zakotvený zákaz darovat k vědeckému výzkumu embrya vzniklá cestou lékařsky asistované reprodukce v rozporu s právem stěžovatelky na respektování jejího soukromého života (čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech, dále jen „Úmluvy”) a právem...

Celý článek

—————

10.08.2015 18:21

Rozsudek ESLP ve věci Torreggiani and Others v. Italy ze dne 8. 1. 2013, (43517/09 ), a další vývoj v ostatních evropských zemích 1

Evropský soud pro lidská práva vyzval Itálii k řešení přeplněnosti italských věznic, neboť podmínky, které zde panují, představují porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, pročež odsouzeným osobám náleží nárok na odškodění. „Italský rozsudek” 8. ledna 2013 vynesl Evropský soud...

Celý článek

—————

12.05.2015 16:07

Stalinovi vnuci u ESLP a v České televizi

Šestého května 2015 byl jeden ze dvou ještě žijících vnuků Josifa Vissarionoviče Stalina, Alexandr Burdonskij, hostem středečního Interview ČT24.  Hovořil o politice v Rusku a o svém dědečkovi. Zde mimo jiné sdělil, že Stalin byl nesmírně inteligentní, dokázal prý z hlavy...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: