Evropský soud pro lidská práva

03.09.2013 17:56

Rozsudek ESLP ve věci Kummer proti ČR (stížnost č. 32133/11)

Dne 25. července 2013 vynesl Evropský soud pro lidská práva rozsudek, ve kterém shledal, že došlo ze strany České republiky (konkrétně postupem policie proti p. Kummerovi) k porušení materiálních i procesních aspektů čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podle něhož nesmí být...

Celý článek

—————

05.02.2013 16:46

Rozsudek ESLP ve věci Horváth a Kiss proti Maďarsku (stížnost č. 11146/11)

Dne 29. ledna 2013 vynesl Evropský soud pro lidská práva rozsudek, ve kterém označil umísťování maďarských romských dětí do zvláštních škol za diskriminační. Navázal tak na svoji předchozí judikaturu k problematice diskriminace romských dětí, zejména na rozsudek D.H. a ostatní proti ČR (stížnost č....

Celý článek

—————

10.11.2012 16:29

ESLP zprovoznil vylepšený vyhledávací modul databáze svých rozsudků (HUDOC)

V současné době je stále častějším jevem, že praktikující právníci i právní vědci nejsou při studiu judikatury soudů omezeni pouze na oficiální tištěné sbírky rozhodnutí. K jejich vyhledávání totiž téměř vždy využívají elektronické databáze judikatury soudů, které umožňují daleko větší možnosti...

Celý článek

—————

20.08.2012 14:30

Rozsudek ESLP ve věci Lutsenko v. Ukrajina (Appl. No. 6492/11), 3.7.2012

Tento případ se týkal stížnosti známého opozičního politika na to, že jeho zatčení a držení ve vazbě bylo svévolné a protiprávní. Stěžovatel, Jurij V. Lutsenko je ukrajinským občanem, narozeným v r. 1964 a drženým ve vazbě v Kyjevě. Je představitelem opoziční strany Narodna Samooborona a byl...

Celý článek

—————

10.07.2012 16:00

Pilotní rozsudek Evropského soudu pro lidská práva týkající se bezdomovectví

Dne 26. června 2012 vynesl Evropský soud pro lidská práva důležitý pilotní rozsudek ve věci Kurić a ostatní proti Slovinsku (stížnost č. 26828/06), který se týká případů bezdomovectví. Evropský soud pro lidská práva (foto: Marcella Bona, Flickr) Slovinsko porušilo články 8, 13 a 14 Úmluvy...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 05. 2021

Vyšel Bulletin 
UNCE č.1/2021
v nové grafické úpravě.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: