Mezinárodní fóra

19.09.2020 16:59

Právo na pokojné shromažďování ve světle Obecného komentáře č. 37 Výboru OSN pro lidská práva

V červnu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) Obecný komentář č. 37 k právu na pokojné shromažďování.1  Výbor si snad nemohl vybrat příhodnější dobu než  letošní rok, kdy v různých částech světa probíhaly masové protesty, včetně demonstrací hnutí „Black Lives Matters” v...

Celý článek

—————

02.12.2019 14:05

Plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Českou republikou a někteří „kostlivci ve skříni”

Počátkem listopadu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) závěrečná doporučení vůči České republice na základě projednávání čtvrté periodické zprávy o plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech („Pakt”)1. Konstruktivní dialog s Výborem byl věcný a profesionální,...

Celý článek

—————

27.09.2018 16:06

AHRI DECLARATION 2018

At the 2018 AHRI Conference in Edinburgh, 7-8 September 2018, the Edinburgh Declaration on Renewing our Commitment to Human Rights was adopted. The text of the declaration is available here. 

Celý článek

—————

26.07.2017 13:28

Zpráva z 5. zasedání Globálního fóra o odpovědném obchodním chování

Ve dnech 29. a 30. června 2017 se v sídle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži uskutečnilo 5. zasedání Globálního fóra o odpovědném obchodním chování, které bylo založeno v roce 2013 na podporu pokračujícího mezinárodního dialogu o odpovědném obchodním chování a...

Celý článek

—————

20.09.2016 14:20

AHRI adopts Utrecht Declaration on Academic Freedom

At the 2016 Association of Human Rights Institutes (AHRI) Conference in Utrecht, the Netherlands 2-3 September 2016 the Utrecht Declaration on Academic Freedom was adopted.  Press Release - AHRI

Celý článek

—————

23.09.2015 12:53

VCLP je novým členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Na zasedání Association of Human Rights Institutes (AHRI) v Bělehradě (21.-22.9.2015) bylo naše  VCLP  přijato do této mezinárodní akademické sítě.  AHRI představuje síť více než 50 členských institucí z 23 zemí světa, které provádí výzkum a vzdělávací aktivity v oblasti lidských...

Celý článek

—————

05.06.2015 08:14

Nová mezinárodní smlouva ke korporacím a lidským právům: vstupuje OSN znovu „do téže řeky“?

V červenci letošního roku zasedne na svém prvním zasedání mezivládní pracovní skupina Rady OSN pro lidská práva za účelem sjednání mezinárodní smlouvy upravující činnost nadnárodních korporací a jiných podniků v oblasti lidských práv. Půjde o třetí pokus o sjednání právně závazného instrumentu...

Celý článek

—————

16.03.2015 09:55

Mezinárodní den žen 2015 - Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna 1

Den 8. března je již mnoho let znám jako Mezinárodní den žen. V očích mnoha Čechů a Češek je tento významný den spojen spíše se socialistickou propagandou a rudými karafiáty. Tento den má ale daleko významnější charakter, na který se nesmí zapomínat a který nám připomněl i generální...

Celý článek

—————

25.11.2014 14:22

Předsedou řídícího výboru pro lidská práva Rady Evropy byl opět zvolen Vít Alexander Schorm

Řídící výbor pro lidská práva Rady Evropy na svém 82. zasedání ve Štrasburku jednomyslně znovu zvolil svým předsedou vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva JUDr. Víta Alexandra Schorma. Řídící výbor pro lidská práva, složený z odborníků vyslaných...

Celý článek

—————

10.10.2014 18:25

Cena Václava Havla za lidská práva

Cena Václava Havla za lidská práva je od roku 2013 každoročně udělována Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni. Tento rok získal...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

09. 11. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.2-3/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: