Mezinárodní fóra

07.03.2021 10:19

Etika editace genomu zabývající se editací genomu lidí, zvířat a rostlin v kontextu etiky a lidských práv

Editace genomu lidí, zvířat a rostlin v poslední době vzbuzuje bouřlivé diskuse ohledně toho, v jakém rozsahu by tato editace měla být povolena a pro jaké účely. Vzrůstající potřeba právní regulace vyžaduje pečlivě zvážit nejen ekonomické a politické aspekty, ale především ty etické, lidskoprávní a...

Celý článek

—————

24.02.2021 09:39

První globální zpráva OSN o ageismu

V roce 2016 byla WHO pověřena k vedení globální kampaně proti ageismu jako jedné z nejvýraznějších překážek pro účinné provádění politik v oblasti veřejného zdraví.1  18. března 2021 WHO v rámci kampaně představila Globální zprávu OSN o ageismu,2  kterou vypracovala společně s OHCHR,...

Celý článek

—————

19.09.2020 16:59

Právo na pokojné shromažďování ve světle Obecného komentáře č. 37 Výboru OSN pro lidská práva

V červnu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) Obecný komentář č. 37 k právu na pokojné shromažďování.1  Výbor si snad nemohl vybrat příhodnější dobu než  letošní rok, kdy v různých částech světa probíhaly masové protesty, včetně demonstrací hnutí „Black Lives Matters” v...

Celý článek

—————

02.12.2019 14:05

Plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Českou republikou a někteří „kostlivci ve skříni”

Počátkem listopadu tohoto roku přijal Výbor OSN pro lidská práva („Výbor”) závěrečná doporučení vůči České republice na základě projednávání čtvrté periodické zprávy o plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech („Pakt”)1. Konstruktivní dialog s Výborem byl věcný a profesionální,...

Celý článek

—————

27.09.2018 16:06

AHRI DECLARATION 2018

At the 2018 AHRI Conference in Edinburgh, 7-8 September 2018, the Edinburgh Declaration on Renewing our Commitment to Human Rights was adopted. The text of the declaration is available here. 

Celý článek

—————

26.07.2017 13:28

Zpráva z 5. zasedání Globálního fóra o odpovědném obchodním chování

Ve dnech 29. a 30. června 2017 se v sídle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži uskutečnilo 5. zasedání Globálního fóra o odpovědném obchodním chování, které bylo založeno v roce 2013 na podporu pokračujícího mezinárodního dialogu o odpovědném obchodním chování a...

Celý článek

—————

20.09.2016 14:20

AHRI adopts Utrecht Declaration on Academic Freedom

At the 2016 Association of Human Rights Institutes (AHRI) Conference in Utrecht, the Netherlands 2-3 September 2016 the Utrecht Declaration on Academic Freedom was adopted.  Press Release - AHRI

Celý článek

—————

23.09.2015 12:53

VCLP je novým členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Na zasedání Association of Human Rights Institutes (AHRI) v Bělehradě (21.-22.9.2015) bylo naše  VCLP  přijato do této mezinárodní akademické sítě.  AHRI představuje síť více než 50 členských institucí z 23 zemí světa, které provádí výzkum a vzdělávací aktivity v oblasti lidských...

Celý článek

—————

05.06.2015 08:14

Nová mezinárodní smlouva ke korporacím a lidským právům: vstupuje OSN znovu „do téže řeky“?

V červenci letošního roku zasedne na svém prvním zasedání mezivládní pracovní skupina Rady OSN pro lidská práva za účelem sjednání mezinárodní smlouvy upravující činnost nadnárodních korporací a jiných podniků v oblasti lidských práv. Půjde o třetí pokus o sjednání právně závazného instrumentu...

Celý článek

—————

16.03.2015 09:55

Mezinárodní den žen 2015 - Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna 1

Den 8. března je již mnoho let znám jako Mezinárodní den žen. V očích mnoha Čechů a Češek je tento významný den spojen spíše se socialistickou propagandou a rudými karafiáty. Tento den má ale daleko významnější charakter, na který se nesmí zapomínat a který nám připomněl i generální...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: