Mezinárodní konference

05.12.2018 17:19

Konference k 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy proti genocidě

Ve dnech 29. – 30. listopadu 2018 proběhla na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy konference k příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia. Konference proběhla pod záštitou univerzitního Výzkumného centra pro lidská...

Celý článek

—————

02.09.2018 10:00

Náhled do zákulisí Komise OSN pro mezinárodní právo

Dne 13. července 2018 se v prostorách Ženevské univerzity (Uni Mail, Université de Genève) konala konference s názvem „Insights on the work of the International Law Commission”. Tato konference byla součástí programu 54. semináře z mezinárodního práva (UN International Law Seminar), který je...

Celý článek

—————

20.07.2018 14:32

HELP začíná pomáhát univerzitám

Ve dnech 21.-22. června 2018 se v budově Rady Evropy ve Štrasburku konala výroční konference HELP s názvem „Good training for good judgments”. Konferenci zahájila Gabriella Battaini-Dragoni, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy. Program konference zahrnoval vystoupení prezidenta PACE...

Celý článek

—————

20.01.2018 18:21

2017 UN Forum on Business and Human Rights a Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období 2017-2022

Ve dnech 27. - 29. listopadu 2017 se na půdě OSN v Ženevě v Paláci národů konalo 2017 UN Forum on Business and Human Rights. Díky podpoře Právnické fakulty Univerzity Karlovy se nám podařilo zúčastnit tohoto fóra. Forum OSN pro byznys a lidská práva je založeno primárně na práci zvláštního...

Celý článek

—————

10.01.2018 14:05

Mezinárodní konference doktorských studentů v oblasti lidských práv

Dne 9. listopadu 2017 zorganizoval Glasgow Human Rights Network – University of Glasgow ve spolupráci s Human Rights Consortium – University of London a The Human Rights Centre – University of Essex mezinárodní konferenci pro doktorské studenty věnující se ve svém výzkumu různým otázkám...

Celý článek

—————

12.06.2017 17:36

Zpráva z vědecké konference “POST-CONFLICT JUSTICE IN UKRAINE”

Ve dnech 26. - 27. května 2017 proběhla v hlavním městě Ukrajiny, Kyjevě, společná konference Ukrajinského helsinského výboru (UHUHR), Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL) a Ukrajinské společnosti pro mezinárodní právo (UAIL) s názvem Postkonfliktní spravedlnost na Ukrajině...

Celý článek

—————

10.10.2016 12:47

Mezinárodní seminář na téma Lidská důstojnost a porušování lidských práv

Ve dnech 26. až 30. září 2016 se uskutečnil mezinárodní seminář zaměřený na otázky lidské důstojnosti a porušování lidských práv (2016 Spring International Legal Seminar: Human Dignity and Human Rights Violations). Seminář organizovala Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) ve městě...

Celý článek

—————

29.08.2014 11:26

"The European Human Rights System beyond Europe - Interaction with Asia" (Vídeň, 12.9. až 13.9. 2014)

Další informace a program této konference naleznete v příloze.

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. 10. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.2/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: