Mezinárodní konference

23.11.2024 14:33

Konference Towards accountability for the crime of aggression committed against Ukraine

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2023 se pod záštitou UNCE Výzkumného centra pro lidská práva Univerzity Karlovy konala v prostorách Právnické fakulty UK konference s názvem „Towards accountability for the crime of aggression committed against Ukraine“. Organizování konference se zhostili prof. Pavel...

Celý článek

—————

02.10.2021 15:55

STOCKHOLM NAŽIVO: se syndromem nebo bez

Poprvé v kovidové době se mi podařilo zúčastnit se naživo každoroční (s výjimkou roku 2020) konference Evropské společnosti mezinárodního práva (ESIL), která se letos konala ve Stockholmu ve dnech 9.-11. září 2021. Cestou z Prahy jsem v letadle narazila na článek s názvem Stockholmský syndrom....

Celý článek

—————

14.01.2020 14:38

Letos oslaví EÚLP své 70. výročí

Dne 4. listopadu 1950 se v Římě setkali zástupci 16 států, aby podepsali významný dokument o lidských právech, který známe pod názvem Evropská úmluva o lidských právech (dále také „EÚLP”).1 Za Francii například tento dokument podepisoval Robert Schuman, který v té době působil jako ministr...

Celý článek

—————

05.11.2019 08:15

„Administrative Dispute in the Central and Eastern European States”, Opatija (Chorvatsko)

Věda srovnávacího správního práva vychází tradičně z existence tří základních modelů správního soudnictví: anglického, francouzského a německo-rakouského1, které měly vývojově zásadní vliv na podobu správního soudnictví v dalších státech, ve kterých buď zvítězil jeden z uvedených modelů, nebo...

Celý článek

—————

02.11.2019 17:46

Norimberské fórum 2019

Mezinárodní akademie norimberských principů je organizace usídlená v bavorském Norimberku. Jedná se o velmi aktivní organizaci, která například pořádá odborné konference věnované odkazu i současnosti tzv. norimberských principů, tj. principů vyplývajících ze Statutu Mezinárodního vojenského...

Celý článek

—————

20.08.2019 16:28

Zpráva z mezinárodní konference Traditional Concepts: New Perspectives, New Challenges

V pátek 29. 3. 2019 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila mezinárodní konference na téma „Tradiční pojmy: nové perspektivy, nové výzvy”, jež navazovala na inaugurační konferenci Regionální kapitoly Mezinárodní společnosti veřejného práva pro střední a východní Evropu (ICON-S...

Celý článek

—————

12.03.2019 09:08

Výroční tisková konference ESLP

Ve čtvrtek dne 24. ledna 2019 byla od 9:30 hodin v seminární místnosti budovy Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku uspořádána tisková konference o činnosti této instituce Rady Evropy za rok 2018. Moderátorem události byl Patrick Titiun, vedoucí Kanceláře předsedy ESLP....

Celý článek

—————

05.12.2018 17:19

Konference k 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy proti genocidě

Ve dnech 29. – 30. listopadu 2018 proběhla na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy konference k příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia. Konference proběhla pod záštitou univerzitního Výzkumného centra pro lidská...

Celý článek

—————

02.09.2018 10:00

Náhled do zákulisí Komise OSN pro mezinárodní právo

Dne 13. července 2018 se v prostorách Ženevské univerzity (Uni Mail, Université de Genève) konala konference s názvem „Insights on the work of the International Law Commission”. Tato konference byla součástí programu 54. semináře z mezinárodního práva (UN International Law Seminar), který je...

Celý článek

—————

20.07.2018 14:32

HELP začíná pomáhát univerzitám

Ve dnech 21.-22. června 2018 se v budově Rady Evropy ve Štrasburku konala výroční konference HELP s názvem „Good training for good judgments”. Konferenci zahájila Gabriella Battaini-Dragoni, zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy. Program konference zahrnoval vystoupení prezidenta PACE...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: