Evropská unie

12.03.2018 11:07

CCBE Human Rights Awards 2017

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) každoročně1  uděluje cenu Human Rights, a to advokátům či advokátním organizacím, které přispívají svojí činností ke cti právnické profese prosazováním nejvyšších hodnot na poli lidských práv.  Oblast lidských práv...

Celý článek

—————

08.01.2016 19:00

CCBE Human Rights Award 2015

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) udělila v únoru t.r. cenu Human Rights 2015 ázerbajdžánskému lidskoprávnímu advokátovi Intigamu Aliyevovi,a vzhledem k nedávným zásahům v Číně, i čínské advokátní kanceláři Fengrui.1 Tato problematika není spjata přímo s...

Celý článek

—————

02.06.2015 09:14

Zpráva Generálního tajemníka Rady Evropy o demokracii a lidských právech v Evropě

Generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland předložil v květnu 2015 Výboru ministrů, tedy nejdůležitějšímu orgánu Rady Evropy, zprávu o stavu demokracie, lidských práv a právního státu  v Evropě. V této zprávě v úvodníku Generální tajemník uvádí, že dle historie víme, že tam,...

Celý článek

—————

01.04.2015 12:37

Vyšel český překlad publikace Rules of Law - A guide for politicians

Institut Raoula Wallenberga pro lidská práva a humanitární právo a Haagský institut pro internacionalizaci práva vydal ve spolupráci s VCLP/UNCE český překlad publikace Rules of Law - A guide for politicians pod stejnojmenným názvem   "Vláda práva -průvodce pro politiky". Z...

Celý článek

—————

26.01.2015 09:37

Zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) týkající se uplatňování lidských práv při hraničních kontrolách na letištích a pozemních hraničních přechodech

V listopadu 2014 vydala Agentura Evropské unie pro základní práva dvě zprávy věnované problematice ochrany lidských práv v souvislosti se vstupem cizinců z třetích zemí na území Evropské unie leteckou a pozemní cestou. Studie doplňují zprávu týkající se uplatňování lidských práv při kontrolách...

Celý článek

—————

24.10.2014 12:50

Inspektor procesních záruk v rámci OLAF

Dne 12. 6. 2014 vydala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk, KOM(2014) 340. Inspektor procesních záruk má působit v rámci Evropského úřadu pro boj proti podvodům...

Celý článek

—————

06.10.2014 10:23

Referendum o nezávislosti Skotska

Jistě neuniklo ničí pozornosti, že dne 18. září 2014 proběhlo ve Skotsku referendum o otázce „Mělo by Skotsko být nezávislou zemí?“ Stejně tak je všeobecně známé, že výsledek referenda vede k tomu, že Skotsko bude i nadále součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, protože...

Celý článek

—————

03.04.2014 15:25

Informace Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) o průzkumu zaměřenému na problematiku násilí na ženách

V březnu tohoto roku představila Agentura Evropské unie pro základní práva výsledky dosud nejrozsáhlejšího průzkumu věnovaného problematice různých forem násilí páchaného na ženách a dívkách.  Cílem zprávy je zmapovat zkušenosti žen ze všech členských států Evropské unie s různými formami...

Celý článek

—————

05.12.2013 11:33

Evropský soudní dvůr a postupná revize maďarské ústavy

Maďarský parlament odhlasoval v září 2013 pátou změnu ústavy přijaté v dubnu 2011, rok poté, co Fidesz získal v parlamentu ústavní většinu. Nová ústava byla prezentována jako definitivní rozchod s předešlou ústavou vzniklou ještě v roce 1949, přesto se rovněž stala předmětem kritiky kvůli snížení...

Celý článek

—————

08.04.2013 17:38

Právo na spravedlivou odměnu za práci u agenturního zaměstnance

Právo na spravedlivou odměnu za práci náleží každému zaměstnanci, občanu České republiky i cizinci. Toto právo dokonce judikatura přiznává též pracovníkovi v tzv. faktickém pracovním poměru, který vznikne, pokud nebyla platně uzavřena pracovní smlouva (zaměstnanec jmenován či sjednána dohoda o...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. 10. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.2/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: