Evropská unie

14.06.2023 18:06

Lex Tusk: Evropská komise zahájila řízení o porušení předpisů EU proti Polsku

Evropská komise dne 8. června 2023 zahájila další řízení o porušení předpisů Evropské unie1 proti Polsku v oblasti dodržování společných unijních hodnot, tentokrát ve věci nového polského zákona o zřízení komise pro vyšetřování ruského vlivu, kritiky nazývaného jako „Lex Tusk“.2 Jedná se...

Celý článek

—————

22.05.2023 18:33

Zpracování osobních údajů pro účely behaviorálního marketingu není nezbytné pro plnění smlouvy

Dne 31. března 2023 Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých internetových stránkách výroční zprávu za rok 2022.1 V této výroční zprávě mj. upozornil na několik závazných rozhodnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů („EDPB“), ze kterých vyplývá, že...

Celý článek

—————

30.06.2022 11:04

Dočasná ochrana pro osoby prchající před válkou na Ukrajině

Rada EU dne 4. března 2022 jednomyslně přijala prováděcí rozhodnutí č. 2022/382 (dále také jen „Rozhodnutí“), kterým se stanovilo, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob a byla zavedena dočasná ochrana pro osoby prchající z Ukrajiny v důsledku války.1 Směrnice o dočasné ochraně (dále...

Celý článek

—————

16.04.2021 10:46

Legislativní vývoj v oblasti byznysu a lidských práv v Německu

Začátkem března 2021 německá vláda představila návrh zákona k ochraně lidských práv a životního prostředí v dodavatelských řetězcích. Návrh zákona byl německými politiky označen za milník v posílení lidských práv v oblasti byznysu. Měl by se stát novým mezinárodním standardem v hospodářských...

Celý článek

—————

12.04.2021 14:59

Evropská unie zpřísnila kvůli ochraně lidských práv svůj režim pro vývoz technologií

Na konci minulého roku se Evropské unii (EU) podařilo dokončit téměř čtyři roky trvající práci1  na novelizaci pravidel pro vývoz tzv. zboží dvojího užití, tedy zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak vojenské účely.  Účelem kontroly vývozu zboží dvojího...

Celý článek

—————

15.03.2020 16:13

Poznámky k postavení LGBT osob v Norsku

V Norsku bude v letošním roce probíhat 6. monitorovací cyklus Evropské komise proti rasismu a netoleranci Rady Evropy, mezi jehož hlavní oblasti zájmu patří problematika diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity. Norsko se ve vztahu k zárukám rovnosti a zákazu diskriminace v...

Celý článek

—————

08.12.2019 10:05

Několik slov o Ágnes Hellerové

V červenci roku 2019 zemřela maďarská filosofka Ágnes Hellerová, jejíž osobnost, život a dílo vystihuje bytostné sepětí politické zkušenosti s její politickou filosofií: prožila bezprostředně holocaust, komunistickou totalitní diktaturu, emigraci, návrat do Maďarska, kde byla v posledních letech...

Celý článek

—————

12.03.2018 11:07

CCBE Human Rights Awards 2017

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) každoročně1  uděluje cenu Human Rights, a to advokátům či advokátním organizacím, které přispívají svojí činností ke cti právnické profese prosazováním nejvyšších hodnot na poli lidských práv.  Oblast lidských práv...

Celý článek

—————

08.01.2016 19:00

CCBE Human Rights Award 2015

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) udělila v únoru t.r. cenu Human Rights 2015 ázerbajdžánskému lidskoprávnímu advokátovi Intigamu Aliyevovi,a vzhledem k nedávným zásahům v Číně, i čínské advokátní kanceláři Fengrui.1 Tato problematika není spjata přímo s...

Celý článek

—————

02.06.2015 09:14

Zpráva Generálního tajemníka Rady Evropy o demokracii a lidských právech v Evropě

Generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland předložil v květnu 2015 Výboru ministrů, tedy nejdůležitějšímu orgánu Rady Evropy, zprávu o stavu demokracie, lidských práv a právního státu  v Evropě. V této zprávě v úvodníku Generální tajemník uvádí, že dle historie víme, že tam,...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: