Evropská unie

15.03.2020 16:13

Poznámky k postavení LGBT osob v Norsku

V Norsku bude v letošním roce probíhat 6. monitorovací cyklus Evropské komise proti rasismu a netoleranci Rady Evropy, mezi jehož hlavní oblasti zájmu patří problematika diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity. Norsko se ve vztahu k zárukám rovnosti a zákazu diskriminace v...

Celý článek

—————

08.12.2019 10:05

Několik slov o Ágnes Hellerové

V červenci roku 2019 zemřela maďarská filosofka Ágnes Hellerová, jejíž osobnost, život a dílo vystihuje bytostné sepětí politické zkušenosti s její politickou filosofií: prožila bezprostředně holocaust, komunistickou totalitní diktaturu, emigraci, návrat do Maďarska, kde byla v posledních letech...

Celý článek

—————

12.03.2018 11:07

CCBE Human Rights Awards 2017

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) každoročně1  uděluje cenu Human Rights, a to advokátům či advokátním organizacím, které přispívají svojí činností ke cti právnické profese prosazováním nejvyšších hodnot na poli lidských práv.  Oblast lidských práv...

Celý článek

—————

08.01.2016 19:00

CCBE Human Rights Award 2015

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) udělila v únoru t.r. cenu Human Rights 2015 ázerbajdžánskému lidskoprávnímu advokátovi Intigamu Aliyevovi,a vzhledem k nedávným zásahům v Číně, i čínské advokátní kanceláři Fengrui.1 Tato problematika není spjata přímo s...

Celý článek

—————

02.06.2015 09:14

Zpráva Generálního tajemníka Rady Evropy o demokracii a lidských právech v Evropě

Generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland předložil v květnu 2015 Výboru ministrů, tedy nejdůležitějšímu orgánu Rady Evropy, zprávu o stavu demokracie, lidských práv a právního státu  v Evropě. V této zprávě v úvodníku Generální tajemník uvádí, že dle historie víme, že tam,...

Celý článek

—————

01.04.2015 12:37

Vyšel český překlad publikace Rules of Law - A guide for politicians

Institut Raoula Wallenberga pro lidská práva a humanitární právo a Haagský institut pro internacionalizaci práva vydal ve spolupráci s VCLP/UNCE český překlad publikace Rules of Law - A guide for politicians pod stejnojmenným názvem   "Vláda práva -průvodce pro politiky". Z...

Celý článek

—————

26.01.2015 09:37

Zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) týkající se uplatňování lidských práv při hraničních kontrolách na letištích a pozemních hraničních přechodech

V listopadu 2014 vydala Agentura Evropské unie pro základní práva dvě zprávy věnované problematice ochrany lidských práv v souvislosti se vstupem cizinců z třetích zemí na území Evropské unie leteckou a pozemní cestou. Studie doplňují zprávu týkající se uplatňování lidských práv při kontrolách...

Celý článek

—————

24.10.2014 12:50

Inspektor procesních záruk v rámci OLAF

Dne 12. 6. 2014 vydala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk, KOM(2014) 340. Inspektor procesních záruk má působit v rámci Evropského úřadu pro boj proti podvodům...

Celý článek

—————

06.10.2014 10:23

Referendum o nezávislosti Skotska

Jistě neuniklo ničí pozornosti, že dne 18. září 2014 proběhlo ve Skotsku referendum o otázce „Mělo by Skotsko být nezávislou zemí?“ Stejně tak je všeobecně známé, že výsledek referenda vede k tomu, že Skotsko bude i nadále součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, protože...

Celý článek

—————

03.04.2014 15:25

Informace Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) o průzkumu zaměřenému na problematiku násilí na ženách

V březnu tohoto roku představila Agentura Evropské unie pro základní práva výsledky dosud nejrozsáhlejšího průzkumu věnovaného problematice různých forem násilí páchaného na ženách a dívkách.  Cílem zprávy je zmapovat zkušenosti žen ze všech členských států Evropské unie s různými formami...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

09. 11. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.2-3/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: