Evropská unie

16.04.2021 10:46

Legislativní vývoj v oblasti byznysu a lidských práv v Německu

Začátkem března 2021 německá vláda představila návrh zákona k ochraně lidských práv a životního prostředí v dodavatelských řetězcích. Návrh zákona byl německými politiky označen za milník v posílení lidských práv v oblasti byznysu. Měl by se stát novým mezinárodním standardem v hospodářských...

Celý článek

—————

12.04.2021 14:59

Evropská unie zpřísnila kvůli ochraně lidských práv svůj režim pro vývoz technologií

Na konci minulého roku se Evropské unii (EU) podařilo dokončit téměř čtyři roky trvající práci1  na novelizaci pravidel pro vývoz tzv. zboží dvojího užití, tedy zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak vojenské účely.  Účelem kontroly vývozu zboží dvojího...

Celý článek

—————

15.03.2020 16:13

Poznámky k postavení LGBT osob v Norsku

V Norsku bude v letošním roce probíhat 6. monitorovací cyklus Evropské komise proti rasismu a netoleranci Rady Evropy, mezi jehož hlavní oblasti zájmu patří problematika diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity. Norsko se ve vztahu k zárukám rovnosti a zákazu diskriminace v...

Celý článek

—————

08.12.2019 10:05

Několik slov o Ágnes Hellerové

V červenci roku 2019 zemřela maďarská filosofka Ágnes Hellerová, jejíž osobnost, život a dílo vystihuje bytostné sepětí politické zkušenosti s její politickou filosofií: prožila bezprostředně holocaust, komunistickou totalitní diktaturu, emigraci, návrat do Maďarska, kde byla v posledních letech...

Celý článek

—————

12.03.2018 11:07

CCBE Human Rights Awards 2017

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) každoročně1  uděluje cenu Human Rights, a to advokátům či advokátním organizacím, které přispívají svojí činností ke cti právnické profese prosazováním nejvyšších hodnot na poli lidských práv.  Oblast lidských práv...

Celý článek

—————

08.01.2016 19:00

CCBE Human Rights Award 2015

Organizace CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) udělila v únoru t.r. cenu Human Rights 2015 ázerbajdžánskému lidskoprávnímu advokátovi Intigamu Aliyevovi,a vzhledem k nedávným zásahům v Číně, i čínské advokátní kanceláři Fengrui.1 Tato problematika není spjata přímo s...

Celý článek

—————

02.06.2015 09:14

Zpráva Generálního tajemníka Rady Evropy o demokracii a lidských právech v Evropě

Generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland předložil v květnu 2015 Výboru ministrů, tedy nejdůležitějšímu orgánu Rady Evropy, zprávu o stavu demokracie, lidských práv a právního státu  v Evropě. V této zprávě v úvodníku Generální tajemník uvádí, že dle historie víme, že tam,...

Celý článek

—————

01.04.2015 12:37

Vyšel český překlad publikace Rules of Law - A guide for politicians

Institut Raoula Wallenberga pro lidská práva a humanitární právo a Haagský institut pro internacionalizaci práva vydal ve spolupráci s VCLP/UNCE český překlad publikace Rules of Law - A guide for politicians pod stejnojmenným názvem   "Vláda práva -průvodce pro politiky". Z...

Celý článek

—————

26.01.2015 09:37

Zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) týkající se uplatňování lidských práv při hraničních kontrolách na letištích a pozemních hraničních přechodech

V listopadu 2014 vydala Agentura Evropské unie pro základní práva dvě zprávy věnované problematice ochrany lidských práv v souvislosti se vstupem cizinců z třetích zemí na území Evropské unie leteckou a pozemní cestou. Studie doplňují zprávu týkající se uplatňování lidských práv při kontrolách...

Celý článek

—————

24.10.2014 12:50

Inspektor procesních záruk v rámci OLAF

Dne 12. 6. 2014 vydala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk, KOM(2014) 340. Inspektor procesních záruk má působit v rámci Evropského úřadu pro boj proti podvodům...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 05. 2021

Vyšel Bulletin 
UNCE č.1/2021
v nové grafické úpravě.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: