Mezinárodní fóra

25.11.2014 14:22

Předsedou řídícího výboru pro lidská práva Rady Evropy byl opět zvolen Vít Alexander Schorm

Řídící výbor pro lidská práva Rady Evropy na svém 82. zasedání ve Štrasburku jednomyslně znovu zvolil svým předsedou vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva JUDr. Víta Alexandra Schorma. Řídící výbor pro lidská práva, složený z odborníků vyslaných...

Celý článek

—————

10.10.2014 18:25

Cena Václava Havla za lidská práva

Cena Václava Havla za lidská práva je od roku 2013 každoročně udělována Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni. Tento rok získal...

Celý článek

—————

05.06.2014 13:42

Zpráva generálního tajemníka Rady Evropy

Generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland předložil v květnu 2014 Výboru ministrů, tedy nejdůležitějšímu orgánu Rady Evropy, zprávu o stavu demokracie, lidských práv a právního státu v Evropě. V této zprávě tvrdí, že demokratická Evropa čelí nejhlubší krizi od konce studené války1. Na...

Celý článek

—————

04.10.2013 21:03

Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo návrh 15. Protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Dne 26. dubna 2013 vydalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy souhlasné stanovisko se zněním navrhovaného Protokolu č. 15 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (v dalším textu jen „Protokol č. 15“ nebo „Úmluva“). Protokol č. 15 obsahuje několik přímých novelizací Úmluvy, zejména v...

Celý článek

—————

07.06.2012 00:00

Zahájení 13. Zasedání pracovní skupiny pro Všeobecný periodický přezkum

Rada pro lidská práva zahájila 13. zasedání (21. 5. až 4. 6. 2012) pracovní skupiny pro Všeobecný periodický přezkum (Universal Periodic Review, UPR), což je nový mechanismus, který zavedla Rada rezolucí HRC 5/1 (18. 6. 2007) k posuzování situace lidských práv ve všech členských státech...

Celý článek

—————

20.05.2012 18:00

Obhajoba čtvrté a páté periodické zprávy ČR před Výborem proti mučení

V Palais Wilson v Ženevě (kdysi bylo původní sídlo Společnosti národů - před vybudováním Paláce národů) se ve dnech 14.- 15. 5. 2012 před Výborem proti mučení (CAT) obhajovala zpráva České republiky (čtvrtá a pátá periodická zpráva) předkládaná podle článku 19 Úmluvy proti...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. srpna 2022

Vyšlo nové dvojčíslo Bulletinu
VCLP č.1 - 2/2022

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: