Mezinárodní fóra

04.10.2013 21:03

Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo návrh 15. Protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Dne 26. dubna 2013 vydalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy souhlasné stanovisko se zněním navrhovaného Protokolu č. 15 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (v dalším textu jen „Protokol č. 15“ nebo „Úmluva“). Protokol č. 15 obsahuje několik přímých novelizací Úmluvy, zejména v...

Celý článek

—————

07.06.2012 00:00

Zahájení 13. Zasedání pracovní skupiny pro Všeobecný periodický přezkum

Rada pro lidská práva zahájila 13. zasedání (21. 5. až 4. 6. 2012) pracovní skupiny pro Všeobecný periodický přezkum (Universal Periodic Review, UPR), což je nový mechanismus, který zavedla Rada rezolucí HRC 5/1 (18. 6. 2007) k posuzování situace lidských práv ve všech členských státech...

Celý článek

—————

20.05.2012 18:00

Obhajoba čtvrté a páté periodické zprávy ČR před Výborem proti mučení

V Palais Wilson v Ženevě (kdysi bylo původní sídlo Společnosti národů - před vybudováním Paláce národů) se ve dnech 14.- 15. 5. 2012 před Výborem proti mučení (CAT) obhajovala zpráva České republiky (čtvrtá a pátá periodická zpráva) předkládaná podle článku 19 Úmluvy proti...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

29. 01. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.3-4/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: