Akce

25.04.2016 18:21

Martin Alexanderson Research Scholarship - 2016

Dear AHRI members Attached please find the Martin Alexanderson Research Scholarship, 2016 for your kind attention. Please feel free to circulate it within your network. For more information about the scholarship, please refer to our website:...

Celý článek

—————

23.04.2016 21:28

30 Years Later – Economic, Social and Cultural Rights, The Limburg Principles and Migration - Conference organized by the Maastricht Centre for Human Rights

SAVE THE DATE: 1 & 2 December 2016 Maastricht University, The Netherlands In June 1986 a group of distinguished experts in international (human rights) law convened in Maastricht, the Netherlands, to deliberate the nature and scope of state parties’ obligations under the...

Celý článek

—————


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa „vrchní vládní rada“ v Odboru lidských práv a ochrany menšin

 

Studie z lidských práv

Studie z lidských práv č.1 - Pojem a teorie lidských práv (Pavel Šturma, ed.)Studie z lidských práv č.2 - Vymezení závislé a nelegální práce (Martin Štefko)Studie z lidských práv č.3 - Nová lidská práva - (Kristina Chocholáčková, Milan Lipovský, Kamila Hájíčková, Martin Štefko, Karolina Žákovská)Studie z lidských práv č. 4 - Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv  (Petr Svoboda, Pavel Ondřejek, Petr Šustek a kol.)Studie z lidských práv č. 5 - Mezinárodně-právní aspekty ochrany lidských práv (Pavel Šturma,ed.)Studie z lidských práv č. 6 - Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv (Pavel Šturma, Karolina Žákovská a kol)Studie z lidských práv č.7 - Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva (Pavel Šturma, Martin Faix, eds.)
            
 
 
 
 
 
 
 
     
                                             

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy v Praze při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda
v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších
i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak
v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI). 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
V PRAZE
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1Novinky

14. 3. 2016

Vyšel Bulletin UNCE 
č. 1/2016
.

On-line verze ke stažení zde . 

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.