Filozoficko-teoretické základy lidských práv a jejich proměny v kontextu moderního práva

11.05.2015 08:47

Okénko „Ad fontes“ č. 3 - Gustav Radbruch a obnova práva v poválečném Německu

V letošním roce si připomínáme 70. výročí skončení druhé světové války. V právu se v souvislosti  s koncem války často hovoří o návratu k přirozenoprávní doktríně a k idejím lidských práv, nově též práv sociálních. Důraz na lidská práva jako základ poválečné obnovy připomíná například F....

Celý článek

—————

12.09.2012 16:09

Okénko “Ad fontes” č. 2 - John Stuart Mill

John Stuart Mill (1806 – 1873) byl významným britským filosofem 19. století, který přispěl mimo jiné k rozvoji doktrín o základních právech. Pozoruhodným aspektem jeho díla je bezpochyby pokus o spojení dvou zdánlivě protichůdných filosofických směrů: na jedné straně filosofie utilitarismu...

Celý článek

—————

01.06.2012 00:00

Okénko “Ad fontes” č. 1 - François Marie Arouet (Voltaire)

Smyslem této rubriky je stručně připomenout myšlenky významných historických osobností, nejen právníků, ale též filozofů a dalších myslitelů, které souvisejí s tematikou lidských práv. První okénko je věnováno Voltairovi (1694-1778). V bezprostřední blízkosti Ženevy, hned za švýcarsko-francouzskou...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: