Lidská práva za ozbrojených konfliktů a jiných mimořádných situací

30.05.2023 12:19

Registr škod jako první krok k mezinárodnímu reparačnímu mechanismu pro škody způsobené Ukrajině

Jednou z aktuálních a diskutovaných mezinárodněprávních otázek v současné době je problém právních následků ruské agrese proti Ukrajině. Vedle otázek mezinárodní trestní odpovědnosti osob odpovědných za přípravu, rozpoutání a vedení útočné války a otázek spojených s uplatňováním mezinárodních...

Celý článek

—————

12.02.2023 10:17

Zvláštní výbor pro vyšetřování útoku ze 6. ledna na Kapitol Spojených států amerických vydal závěrečnou zprávu

Dne 6. ledna 2021, více než dva měsíce po prezidentských volbách v USA, vnikli příznivci poraženého kandidáta republikánské strany a dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kongresu. Jejich cílem bylo především zvrátit poslední formální krok pro to, aby se mohl ujmout úřadu nově zvolený...

Celý článek

—————

30.09.2022 09:00

Ruská federace po 26 letech opustila Radu Evropy

Ruská federace přestala být k 16. září 2022 smluvní stranou Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Evropský soud pro lidská práva tak definitivně ztratil pravomoc se zabývat případy porušování lidských práv v Ruské federaci. Stalo se tak v přímém důsledku Ruské invaze na...

Celý článek

—————

02.07.2022 11:43

Ruská invaze na Ukrajinu: Přichází nová vlna investičních sporů?

Probíhající ozbrojený konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou se za krátkou dobu stal předmětem řady řízení vedených u různých mezinárodních judiciálních mechanismů. Vzhledem k výrazným negativním ekonomickým dopadům tohoto konfliktu, jež dále prohlubují uvalené jednostranné sankce, lze důvodně...

Celý článek

—————

06.02.2021 10:08

Rok 2020: rok katastrofy či křižovatka v oblasti lidských práv?

Již v minulých číslech Bulletinu bylo pojednáno o specifických dopadech, které na ochranu lidských práv přináší pandemie Covid-19, resp. opatření v boji s tímto onemocněním.1 Rok 2020 je mezinárodními lidskoprávními organizacemi charakterizován jako katastrofální rok pro lidská práva, jehož...

Celý článek

—————

28.11.2016 13:39

Opční protokol OSN k Úmluvě proti mučení – deset let od vstupu v platnost

Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání („Opční protokol”) slaví v letošním roce deset let od vstupu v platnost (22. června 2006).  K dnešnímu dni má protokol 81 smluvních stran a 17 signatářů. Opční...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: