Problematika nových lidských práv

20.04.2024 09:52

Neurotechnologie – dopady a výzvy pro ochranu lidských práv

Nové technologie přinášejí nové příležitosti i výzvy v mnoha oblastech, lidská práva nejsou výjimkou. Internet a virtuální prostor, algoritmy, umělá inteligence, online systémy umožňující sběr dat a sledování, online vedená soudní řízení dopadají na řadu lidských práv – včetně práva na soukromí,...

Celý článek

—————

05.03.2024 10:21

Rostoucí obavy z dopadu technologií na ochranu lidských práv a základních svobod v centru pozornosti České republiky

Poslední roky potvrzují, že schopnost celospolečenské kontroly a jejího zneužívání prostřednictvím nových technologií, především spojených s prudkým rozvojem a proliferací digitálních technologií využívajících umělou inteligenci postavenou na strojovém učení a na neuronových sítích („deep...

Celý článek

—————

25.02.2020 12:05

Umělá inteligence v kontextu odpovědného obchodního chování

Rozvoj nových technologií v oblasti umělé inteligence (artificial intelligence – AI) v posledních letech se stále výrazněji projevuje i v ekonomické oblasti. Ačkoliv může použití AI mít pozitivní vliv na rozvoj odpovědného obchodního chování (responsible business conduct – RBC), stejně tak...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: