Lidská práva ve zdravotnictví

03.06.2024 15:21

Další rána pro reprodukční zdraví žen v USA?

Alabamský Nejvyšší soud zpochybnil zákonnost IVF léčby,1 když rozsudkem ze dne 16. 2. 20242 rozhodl, že zmražená embrya považuje za „děti“. V návaznosti na rozsudek již několik reprodukčních klinik ve státě Alabama pozastavilo poskytování svých služeb.3 Jedná se tak o další ránu...

Celý článek

—————

20.06.2020 15:42

Poznámky k dopadu pandemie COVID-19 v oblasti postavení menšinových skupin a migrantů

Krátce po počátku pandemie koronaviru začaly mezinárodní organizace vydávat zprávy monitorující omezování či porušování lidských práv během pandemie (mezi nimi např. Agentura EU pro základní práva - FRA či Evropská komise proti rasismu a netoleranci Rady Evropy - ECRI). Jednou z oblastí, které...

Celý článek

—————

20.04.2020 13:22

Koronavirus, nouzový stav a lidská práva

Kvůli boji s onemocněním COVID-19, resp. kvůli omezení jeho šíření s důsledky pro zdraví a životy lidí a fungování zdravotního systému, byl v ČR vyhlášen od 12.3.2020 nouzový stav, v jehož rámci vláda zavedla řadu omezení, která se dotýkají života lidí, volného pohybu, podnikání a cestování. Tato...

Celý článek

—————

18.11.2019 13:24

Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům

Ve dnech 18.-19.10.2019 proběhla v Olomouci XI. Celostátní konference paliativní medicíny, jejíž součástí byl i blok věnovaný dětské paliativní péči, na němž bylo představeno Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům (dále také jen Stanovisko).1 Stanovisko, přijaté Sekcí...

Celý článek

—————

10.02.2016 11:44

Několik poznámek k právnímu postavení pacienta neschopného rozhodovat o další léčbě ve Velké Británii

Úvod Pro zástupné rozhodování dospělého - tj. staršího 16 let1  - pacienta nezpůsobilého o sobě rozhodovat (dále v textu také jen jako nezpůsobilý pacient2 ) je stěžejním právním předpisem zákon Mental Capacity Act z roku 20053 , který jako nezpůsobilého pacienta označuje toho, kdo o sobě není...

Celý článek

—————

10.07.2015 08:53

Právo na zdravotní péči a jeho ekonomické limitace 1

Před časem jsme publikovali článek, který se zabýval některými právními a etickými aspekty racionalizace zdravotní péče, a který měl být úvodním příspěvkem k vymezení vztahu racionalizace zdravotní péče a práva na zdravotní péči ve smyslu čl. 31 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993...

Celý článek

—————

15.06.2014 14:01

Přeshraniční zdravotní péče v kontextu zákona č. 60/2014 Sb.

Dne 19. 3. 2014 byl Parlamentem ČR schválen zákon 60/2014 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění za účelem implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. 3. 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční péči. Novela definuje...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: