Sociální práva a pracovní práva v období krize a revize sociálního státu

10.01.2023 12:56

Japonsko zveřejnilo zásady ochrany lidských práv v dodavatelských řetězcích

Japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu na podzim roku 2022 zveřejnilo konečnou verzi Zásad dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích („Zásady“).1  Více než deset let po přijetí Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva, se tímto Japonsko stává první asijskou zemí,...

Celý článek

—————

26.02.2022 10:01

Síť Národních kontaktních míst OECD pokračuje v expanzi

Směrnice pro nadnárodní podniky, která vznikla na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 1976, je jedním ze základních mezinárodních instrumentů pro nezávaznou regulaci chování nadnárodních společností. Po její revizi v roce 2000 bylo uloženo přistoupivším státům...

Celý článek

—————

05.07.2021 14:38

Japonská vláda prozkoumá dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích

S rostoucí pozorností japonské veřejnosti věnovanou nucené práci v rámci dodavatelských řetězců a zpřísňujícímu se postoji obchodních partnerů japonských společností se Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu (METI) rozhodlo provést první průzkum dodržování lidských práv ze strany těchto...

Celý článek

—————

01.11.2018 16:22

Podpora práv starších osob

Dne 1. října 2018, v Mezinárodní den starších osob, byla zahájena kampaň s názvem Ageing Equal. Tento mezinárodní svátek byl poprvé oslavován 1. října 1991 a jeho základem je rezoluce Valného shromáždění OSN č. 45/106 ze 14. prosince 19901.  Prostřednictvím tohoto svátku se zvyšuje...

Celý článek

—————

19.05.2017 11:43

Budou řecká úsporná opatření předmětem zkoumání Mezinárodního trestního soudu?

Řecká dluhová krize a úsporná opatření poutají pravidelnou pozornost posledních 8 let od okamžiku, kdy v říjnu 2009 Giorgos Papakonstantinu, tehdejší řecký ministr financí, oznámil na schůzce ministrů financí Evropské unie (EU), že bývalá řecká vláda lhala o schodku státního rozpočtu.1  V...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: