Univerzalita a kulturní podmíněnost lidských práv v období globálních výzev

20.09.2023 12:25

Odstoupení od Římského statutu a jurisdikce Mezinárodního trestního soudu

Před více než pěti lety zaslaly Filipíny písemnou notifikaci o svém úmyslu odstoupit od Římského statutu a vyvázat se tak z jurisdikce Mezinárodního trestního soudu. Jak však vyplývá z rozhodnutí odvolacího senátu publikovaného v červenci 2023, vyšetřování zločinů spáchaných na Filipínách nezmizí z...

Celý článek

—————

03.08.2023 13:11

Organizace na ochranu lidských práv vyzývají OSN k přijetí opatření v rámci probíhající potratové krize v USA

K urgentnímu přijetí opatření proti potratové legislativě v USA vyzývá OSN dopis pěti mezinárodních neziskových organizací na ochranu lidských práv z března 2023.1  K tomuto dopisu se dále připojilo kolem 200 organizací a expertů působících nejen v oblasti ochrany lidských a občanských...

Celý článek

—————

20.06.2023 11:37

Asijské přístupy k univerzalitě lidských práv: shrnutí vývoje

Debata o kulturním relativismu při uplatňování lidských práv byla zejména v 90. letech minulého století v Asii poměrně intenzivní. Výrazně při tom vyčníval koncept takzvaných asijských hodnot, které měly tvořit jakýsi protipól lidským právům. Největšími zastánci teorie asijských hodnot byli...

Celý článek

—————

06.03.2023 13:02

Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem ochrany před násilím na ženách

Konec jednoho roku a začátek nového přirozeně pobízí k reflexi vývoje a změn, které přineslo uplynulých 365 dní. Tento příspěvek měsíc po měsíci představuje události hodné zřetele z oblasti ochrany proti násilí na ženách a dívkách – vybrané zcela selektivně a subjektivně autorkou, – ke kterým došlo...

Celý článek

—————

02.03.2023 15:56

Trest smrti v mezinárodním právu lidských práv a jeho souvislost se zákazem mučení

Dle poslední zprávy generálního tajemníka OSN k otázkám trestu smrti předkládané každoročně Radě OSN pro lidská práva,1  okolo 170 států trest smrti zrušilo de iure nebo de facto prostřednictvím moratoria či zastavilo jeho výkon po dobu delší než 10 let. Navzdory tomuto trendu evidovala v roce...

Celý článek

—————

20.10.2022 14:53

GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí

Globální aliance národních lidskoprávních institucí (GANHRI) je uskupení, které sdružuje národní lidskoprávní instituce (NHRI). Těmto institucím je udělována akreditace typu A nebo B podle toho, do jaké míry splňují podmínky tzv. Pařížských principů.1  Pokud jsou u dané NHRI Pařížské principy...

Celý článek

—————

10.10.2022 08:31

Případ Said: Budoucnost stíhání genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva

Na konci září letošního roku bylo u Mezinárodního trestního soudu zahájeno hlavní líčení ve věci bývalého velitele ozbrojené skupiny Seleka Mahamata Saida Abdela Kaniho, který byl obžalován ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných ve Středoafrické republice v roce 2013 v průběhu...

Celý článek

—————

05.10.2022 08:54

Unijní a mezinárodní vývoj v oblasti potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Snaha bojovat proti násilí vůči ženám a domácímu násilí je již řadu let zřejmá jak na mezinárodní, tak na unijní úrovni. V prostoru Evropské Unie se pak jedná především o reakci na ochranu základních hodnot EU a zájem zajistit dodržování Listiny základních práv EU. Při vymezování konkrétních...

Celý článek

—————

03.10.2022 17:50

Může zaměření se na intersekcionalitu přispět k efektivní rovnosti?

Pod názvem tohoto příspěvku se koncem září letošního roku konal výroční seminář Evropské komise proti rasismu a netoleranci (ECRI) Rady Evropy.1  Koncepce intersekcionální diskriminace může působit v domácích podmínkách velmi zdráhavého přístupu českých soudů k antidiskriminačnímu právu a k...

Celý článek

—————

15.10.2021 12:51

Zahájení 76. zasedání Valného shromáždění OSN

V září bylo zahájeno 76. zasedání Valného shromáždění OSN, které tradičně provázel i tzv. high-level week neboli týden na vysoké úrovni. Během něj ve Valném shromáždění probíhá všeobecná rozprava, které se účastní hlavy států, předsedové vlád nebo ministři zahraničních věcí, aby zde za své země...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: