Univerzalita a kulturní podmíněnost lidských práv v období globálních výzev

20.10.2022 14:53

GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí

Globální aliance národních lidskoprávních institucí (GANHRI) je uskupení, které sdružuje národní lidskoprávní instituce (NHRI). Těmto institucím je udělována akreditace typu A nebo B podle toho, do jaké míry splňují podmínky tzv. Pařížských principů.1  Pokud jsou u dané NHRI Pařížské principy...

Celý článek

—————

10.10.2022 08:31

Případ Said: Budoucnost stíhání genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva

Na konci září letošního roku bylo u Mezinárodního trestního soudu zahájeno hlavní líčení ve věci bývalého velitele ozbrojené skupiny Seleka Mahamata Saida Abdela Kaniho, který byl obžalován ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných ve Středoafrické republice v roce 2013 v průběhu...

Celý článek

—————

05.10.2022 08:54

Unijní a mezinárodní vývoj v oblasti potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Snaha bojovat proti násilí vůči ženám a domácímu násilí je již řadu let zřejmá jak na mezinárodní, tak na unijní úrovni. V prostoru Evropské Unie se pak jedná především o reakci na ochranu základních hodnot EU a zájem zajistit dodržování Listiny základních práv EU. Při vymezování konkrétních...

Celý článek

—————

03.10.2022 17:50

Může zaměření se na intersekcionalitu přispět k efektivní rovnosti?

Pod názvem tohoto příspěvku se koncem září letošního roku konal výroční seminář Evropské komise proti rasismu a netoleranci (ECRI) Rady Evropy.1  Koncepce intersekcionální diskriminace může působit v domácích podmínkách velmi zdráhavého přístupu českých soudů k antidiskriminačnímu právu a k...

Celý článek

—————

15.10.2021 12:51

Zahájení 76. zasedání Valného shromáždění OSN

V září bylo zahájeno 76. zasedání Valného shromáždění OSN, které tradičně provázel i tzv. high-level week neboli týden na vysoké úrovni. Během něj ve Valném shromáždění probíhá všeobecná rozprava, které se účastní hlavy států, předsedové vlád nebo ministři zahraničních věcí, aby zde za své země...

Celý článek

—————

12.10.2020 16:04

Porušování lidských práv Ujgurů se promítne do mezinárodního obchodu

Zacházení s muslimskou menšinou Ujgurů v čínské autonomní provincii Sin-ťiang se v nedávných dnech dostalo opět celosvětové pozornosti, když na začátku října na půdě OSN iniciovala německá vláda výzvu směřovanou Číně, aby dodržovala práva obyvatel Hongkongu, Ujgurů a dalších etnických a...

Celý článek

—————

08.06.2019 13:49

Aktuální vývoj na poli byznysu a lidských práv

V posledních měsících jsme svědky pokračujícího dynamického rozvoje vztahu byznysu a lidských práv na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Na následujících řádkách nabídneme stručné představení těch nejzajímavějších nedávných momentů, které stojí za pozornost. V květnu 2018 vydala Organizace pro...

Celý článek

—————

01.02.2019 09:40

Několik poznámek k otázce ratifikace Istanbulské úmluvy

Istanbulská úmluva, přesněji Úmluva Rady Evropy o předcházení a potlačování násilí proti ženám a domácího násilí (ETS No. 210, 2011), vyvolává poměrně živou diskusi mezi odborníky i v širší veřejnosti v České republice. V odporu proti její ratifikaci se spojily velmi různorodé síly,...

Celý článek

—————

18.08.2018 13:03

Ohlédnutí za fotbalovým mistrovstvím světa v Rusku aneb lidská práva na velkých sportovních akcích

Nedávno proběhlé mistrovství světa ve fotbale, které se uskutečnilo v Rusku, představuje vhodnou příležitost k zamyšlení se nad vztahem lidských práv a velkých sportovních akcí, která nemusí být na první pohled zcela zřejmá. Je všeobecně přijímáno, že pořadatelství podobných typů akcí má řadu...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

1. listopadu 2022

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2022 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: