Lidská práva a ochrana ŽP

22.03.2022 09:19

Evropská komise schválila návrh směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti

V únoru 2022 Evropská komise schválila dlouho očekávaný návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (corporate sustainability due diligence). Směrnice má podpořit udržitelné a zodpovědné chování podniků s ohledem na lidská práva a životní prostředí. Předložení návrhu Evropskou...

Celý článek

—————

15.11.2019 10:08

Právo na život jakožto právo žít důstojný život bez environmentálního znečištění – rozhodnutí Výboru pro lidská práva v případu Norma Portillo Cáceres et al. proti Paraguayi

Otázky životního prostředí a klimatických změn nepatřily k tradičním lidskoprávním tématům. Právo na zdravé životní prostředí, bylo podobně jako právo na mír, řazeno k tzv. právům třetí generace, tedy spíše aspiračním, bez solidně vymezeného obsahu pokud jde o práva a povinnosti dotčených subjektů....

Celý článek

—————

01.11.2019 17:05

Ochrana životního prostředí jako lidskoprávní bojiště současnosti

Na začátku listopadu roku 2019 byl zavražděn Paulo Paulino Guajajara, jeden z vedoucích představitelů Guajajarů (Guajajaras), nejpočetnějšího domorodého národa v Brazílii, obývajícího domorodé území Araribóia v brazilském státě Maranhão. Podle prohlášení Sdružení brazilských domorodých národů...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: