Akce

25.01.2017 19:33

Pozvánka na mezinárodní konferenci, věnovanou 20. výročí Evropské úmluvy o státním občanství s názvem "Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv".

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci, věnovanou 20. výročí Evropské úmluvy o státním občanství (1997), s názvem Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv. 

Konference se bude konat dne 27. března 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.

Pokud máte zájem o aktivní účast na konferenci se svým příspěvkem, prosím o zaslání informace s předběžným tématem vystoupení na adresu Dr. Tymofeyeve (tymofeya@prf.cuni.cz) do 7. února 2017

Termín přihlášení pro pasivní účast na konferenci (bez příspěvku) je stanoven na 7. března 2017.

Příspěvky z konference budou zveřejněny formou kolektivní monografie nebo jiným způsobem. Příspěvky budou přijímány do 27. května 2017, a to na adrese: tymofeya@prf.cuni.cz.

Pokyny pro účastníky konference:
Prosíme o respektování stanovené délky příspěvků, která činí maximálně 15 minut. Vždy na závěr tematického bloku následuje diskuze. V diskusi je možné vystoupit s připomínkou v délce maximálně 3 minut a otázkou v délce 1 minuty.

Pokyny pro autory:
Předpokládaná délka příspěvků má činit cca 10-15 normostran (1 normostrana je 1800 znaků včetně mezer). Prosím o zaslání příspěvků ve formátu Word s typem písma Times New Roman. Řádkování: 1,5. Velikost písma: 12. Zarovnání textu zleva i zprava. Nový odstavec prosím označujte odsazením pomocí tabulátoru. Nepoužívejte prosím číslování stran ani záhlaví. Citační norma bude upřesněná.
 

S přátelským pozdravem,
 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor VCLP (UNCE)

Celý článek

—————


O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI). 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1Novinky

6. 11. 2017

Vyšla SLP č. 12 - "Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv" - Pavel Šturma, Alla Tymofeyeva (eds.) a kol.

3. 11. 2017

Vyšlo dvojčíslo Bulletinu UNCE č. 3-4/2017.

On-line verze ke stažení   zde 

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.