Akce

14.04.2012 10:25

Prezentace monografie "Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století ..."

Prezentace kolektivní monografie Gerloch, A., Šturma, P. a kol., Ochrana základních práv 
a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu.

Dne 12. 4. 2012 se konala na Právnické fakultě UK prezentace (křest) knihy, která navázala na stejnojmennou vědeckou konferenci konanou 18. -19. května 2011. Křtu knihy se zúčastnili předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková a další vzácní hosté. Setkání zahájil proděkan pro vědu prof. Pavel Šturma. S krátkými projevy vystoupili předseda ÚS Rychtetský, ministr Pospíšil a děkan PF UK prof. Aleš Gerloch.

Jiří Pospíšil, Aleš Gerloch, Pavel Šturma a Pavel Rychtetský

Zleva: ministr Jiří Pospíšil, děkan PF UK Aleš Gerloch, proděkan PF UK Pavel Šturma
a předseda ÚS Pavel Rychtetský

Celý článek

—————


20 nejnovějších článků ...

 1. Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.
 2.  Natalie Illková: GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí 
 3.  Nikola Kurková Klímová: Případ Said: Budoucnost stíhání genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva 
 4. Eliška Jonášová: Unijní a mezinárodní vývoj v oblasti potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
 5. Helena Hofmannová: Může zaměření se na intersekcionalitu přispět k efektivní rovnosti?
 6. Matěj Stříteský: Omezení pacienta pásy v lůžku v judikatuře ESLP
 7. Elia Černohlávková: Ruská federace po 26 letech opustila Radu Evropy
 8. Pavel Ondřejek: BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business
 9. Barbora Havlíková: Příslušníci Spojeného království ztratili po Brexitu unijní občanství a s tím související práva
 10. Pavel Ondřejek: Případ New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen před Nejvyšším soudem USA – několik poznámek k metodologii použitého výkladu Ústavy USA
 11. Nikola Kurková Klímová: Ruská invaze na Ukrajinu: Přichází nová vlna investičních sporů?
 12. Eliška Flídrová: Dočasná ochrana pro osoby prchající před válkou na Ukrajině
 13. Elia Černohlávková: Evropská komise schválila návrh směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti
 14. Ondřej Svoboda: Síť Národních kontaktních míst OECD pokračuje v expanzi
 15. Nikola Kurková Klímová: Krok vpřed v boji proti klimatickým změnám? Shell je povinen snížit emise CO2 o 45 %
 16. Pavel Ondřejek: ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu
 17. Natalie Illková: Zahájení 76. zasedání Valného shromáždění OSN
 18. Alla Tymofeyeva: STOCKHOLM NAŽIVO: se syndromem nebo bez
 19. Zuzana Durajová: Veřejný ochránce práv představil návrh indikátorů pro sledování implementace Úmluvy o právech osob s postižením
 20. Ondřej Svoboda: Japonská vláda prozkoumá dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích

Dříve publikované články najdete v jednotlivých odborných rubrikách a také v archvivu našich Bulletinů.


Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.


Jsme členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě   Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 80 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 
KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

1. listopadu 2022

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2022 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: