20 nejnovějších ...

 1. Případ New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen před Nejvyšším soudem USA – několik poznámek k metodologii použitého výkladu Ústavy USA
 2. Ruská invaze na Ukrajinu: Přichází nová vlna investičních sporů?
 3. Dočasná ochrana pro osoby prchající před válkou na Ukrajině
 4. Evropská komise schválila návrh směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti
 5. Síť Národních kontaktních míst OECD pokračuje v expanzi
 6. Krok vpřed v boji proti klimatickým změnám? Shell je povinen snížit emise CO2 o 45 %
 7. ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu
 8. Zahájení 76. zasedání Valného shromáždění OSN
 9. STOCKHOLM NAŽIVO: se syndromem nebo bez
 10. Veřejný ochránce práv představil návrh indikátorů pro sledování implementace Úmluvy o právech osob s postižením
 11. Japonská vláda prozkoumá dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích
 12. Legislativní vývoj v oblasti byznysu a lidských práv v Německu
 13. Evropská unie zpřísnila kvůli ochraně lidských práv svůj režim pro vývoz technologií
 14. Etika editace genomu zabývající se editací genomu lidí, zvířat a rostlin v kontextu etiky a lidských práv
 15. První globální zpráva OSN o ageismu
 16. Rok 2020: rok katastrofy či křižovatka v oblasti lidských práv?
 17. Porušování lidských práv Ujgurů se promítne do mezinárodního obchodu
 18. První mezistátní stížnost proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva
 19. Právo na pokojné shromažďování ve světle Obecného komentáře č. 37 Výboru OSN pro lidská práva
 20. Poznámky k dopadu pandemie COVID-19 v oblasti postavení menšinových skupin a migrantů

Dříve publikované články najdete v jednotlivých odborných rubrikách a také v archvivu našich Bulletinů.


Akce

08.02.2019 09:14

Summer School - International Human Rights Law & International Criminal and Humanitarian Law / Strasbourg - July 2019

Dear Sir or Madam, The Fondation René Cassin – International Institute of Human Rights organizes its 50th Summer School from 1st to 26th of July 2019 in Strasbourg (France). This high-quality training was created by René Cassin, Nobel Peace Prize in 1970, and is dedicated to high level students...

Celý článek

—————


Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.


Jsme členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě   Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 80 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

11. srpna 2022

Vyšlo nové dvojčíslo Bulletinu
VCLP č.1 - 2/2022

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: