Nejnovější články

 1. Anne Roosevelt speaks at human rights conference in Edinburgh
 2. Call for Papers 70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (Deadline: October 30, 2018)
 3. AHRI DECLARATION 2018
 4. Nová Východoevropská ročenka pro lidská práva (East European Yearbook on Human Rights)
 5. Studentská vědecká soutěž: "Odstrašování nebo eskalace? Jaderné zbraně v rámci mezinárodního práva."
 6. Náhled do zákulisí Komise OSN pro mezinárodní právo
 7. Ohlédnutí za fotbalovým mistrovstvím světa v Rusku aneb lidská práva na velkých sportovních akcích
 8. JACOBSOHN, Gary, SCHOR, Miguel (eds.): Comparative Constitutional Theory
 9. PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego
 10.  HELP začíná pomáhát univerzitám 
 11. Ústavní soud zrušil omezení osob oprávněných k restituci pozemků (tzv. druhou restituční tečku)
 12. Call for Papers (Deadline for submission of abstracts is 14.08.2018): International Nuremberg Principles Academy
 13. Summer School in Cinema Human Rights and Advocacy and Venice Academy of Human Rights Summer School
 14. Summer School, Padova, July 8-14, 2018: Normativity and Reality of Human Rights
 15. SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflictor Harmony? 
 16. Soudní dvůr EU k podmínce státní příslušnosti pro přístup k povolání notáře
 17. CCBE Human Rights Awards 2017
 18. 2017 UN Forum on Business and Human Rights a Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období  2017-2022
 19. Mezinárodní konference doktorských studentů v oblasti lidských práv

Akce

23.10.2017 12:07

Conference: Business and Human Rights (November 27, 2017, PF UK Prague)

Date:    November 27, 2017
Place:  Faculty of Law, Charles University, nám. Curieových 7, Prague 1, Czech Republic (Conference room No. 117)
Organizer: UNCE, Human Rights Research Centre of the Charles University Faculty of Law&Department of International Law, Charles University Faculty of Law

 

Preliminary Conference program

Start:  9:30
Invitation and Introduction (Pavel Šturma, Charles University)

Panel I: International Law Framework
Panel Chair: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
1. Human rights and international investment law (Pavel Šturma, Charles University)
2. Question of s.-c. cross fertilization of human rights protection in the framework of international economic institutions (Martin Faix, Charles University)
3. Social networks: The Internet as a weapon of terrorist groups to recruit young people (ViníciusAlmadaMozetic, UNOESC)
4. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Ondřej Svoboda, Charles University)

Panel II:EU and Constitutional Framework for National Implementation
Panel Chair:
5. Business Corporations and the Constitutionalization of Private Law (Pavel Ondřejek, Charles University)
6. The European Union and the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Harald Ch. Scheu, Charles University)
7. Czech National Action Plan for Business and Human Rights (Martin Archalous, Office of the Czech Government)


Lunch (13:00 - 14:00)

Panel III:CSR and Labour Law
Panel Chair:
8.  Legal aspects of Corporate Social Responsibility – selected examples from the CzechRepublic (Jana Ondřejková, Charles University)
9.  The complexity of migration and the possible protection to foreign workers (Rogério Nery da Silva, UNOESC)
10.  No right to privacy on workplace (Martin Štefko, Charles University)
11.  Cap and trade and its effect on human rights (Ana Vrabič, The Hague University)

Panel IV:Business and Human Dignity
Panel Chair: 
12.  Decision-making autonomy and right to the own body: The reflection of the new conception of private autonomy gender, genetic identity and euthanasia in the XXI century (Riva Sobrado de Freitas, UNOESC)
13.  Selling and owning human body parts in the light of human rights: the ideal and the current practice (Petr Šustek, Charles University)


Conclusions

Refreshment (17:30)
 

Celý článek

—————

28.09.2017 09:48

Conference: The Rome Statute of the ICC at its Fifteen: Achievements and Perspectives (October 2, 2017, PF UK Prague)

Date:    Monday, October 2, 2017
Place:  Faculty of Law, Charles University, Nám. Curieových 7, Prague, Czech Republic
Organizer: UNCE, Human Rights Research Centre of the Charles University Faculty of Law&Department of International Law, Charles University Faculty of Law

Invitation:

International Criminal Law Conference_2017_Prague.pdf 

Conference program

Start:  9:30
Invitation and Introduction (Pavel Šturma, Charles University and ILC)

Panel I: A way to the Rome Statute and beyond
Panel Chair: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

 • 1. Ad hoc tribunals (ICTY and ICTR) and their significance for developing the activities of the ICC (Anna Richterová, Czech Supreme Public Prosecutor’s Office and Eurojust)
 • 2. The International Criminal Court as the peak institution of international criminal law – development finished or bounces ahead? (TamásLattmann, Institute of International Relations, Prague)
 • 3. The Rome Statute in the works of the UN International Law Commission (Pavel Šturma, Charles University and ILC)

Panel II:Contribution of the ICC to the definition and interpretation of international crimes
Panel Chair: JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D.

 • 4. The crime of aggression (Claus Kreß, University of Cologne)
 • 5. International Criminal Court, war crimes and crimes against humanity (Josef Mrázek, Institute of Law, CAS and West Bohemian University, Plzeň)
 • 6. The contribution of the ICC to the prosecution of sexual and gender-based crimes (KateřinaUhlířová, Masaryk University, Brno)
 • 7. Mental element (mens rea) of the crime of aggression and related issues (Milan Lipovský, Charles University)


Lunch (12:30 - 13:30)

Panel III:Preliminary examination and investigation
Panel Chair: JUDr. Robert Fremr

 • 8.  The ICC Prosecutor’s discretion: Somewhere between law, politics, strategy and pragmatism (Iryna Marchuk and AlokaWanigasuriya, University of Copenhagen)
 • 9.  The International Criminal Court and Syria: absence of jurisdiction and the pressing need for international criminal justice (Jan Lhotský)
 • 10.  The principle of complementarity in practice of the ICC (KristýnaUrbanová, Charles University)
 • 11.  Al-Bashir and related issues (OndřejSvaček, Palacký University, Olomouc)

Panel IV:Trials
Panel Chair: Prof.Dr.Dr.h.c. Claus Kreß LL.M.

 • 12.  The strengths and weaknesses of the ICC in the mirror of the Ruto and Sang case (Robert Fremr, Judge, ICC)
 • 13.  All roads lead to Rome – The ICC’s hybrid system and pluriprocedural trials (Simon De Smet, ICC)
 • 14.  Experience from the Special Tribunal for Lebanon (Ivana Hrdličková, President, STL)

Conclusions

Refreshment 17:30
 

Celý článek

—————


O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI)


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.