Akce

20.02.2017 14:06

SIM Summer School 10-14 July 2017 at Utrecht University - International Human Rights Law: An Introduction

Dear AHRI members

On behalf of the Netherlands Institute of Human Rights (SIM) at Utrecht University, we hereby forward you the information below.

Kind regards,

The AHRI Secretariat

 
Marc Bagge-Petersen
STUDENT ASSISTANT

RESEARCH DEPARTMENT
WILDERS PLADS 8K | DK-1403 COPENHAGEN K

MABA@HUMANRIGHTS.DK
Phone: +45 9132 5629
HUMANRIGHTS.DK | MENNESKERET.DK

 

SIM Summer School 10-14 July 2017 at Utrecht University 

Interested in learning about human rights? This one-week introduction course focuses on the major features of international human rights law. From 10-14 July, the Netherlands Institute of Human Rights (SIM) at Utrecht University will host its summer school programme International Human Rights Law: An Introduction. SIM has received outstanding feedback from past summer school students and is happy to once more welcome another international and multidisciplinary group of students.

This course delves into both theory and practice. It begins by examining the philosophical and political bases of human rights. It then explores human rights documents and mechanisms for the promotion and protection of human rights at the international and regional levels, looking at civil and political rights, economic, social and cultural rights, and their relationship with one another.

Participants will analyse specific rights in context, focusing on the complexities around ensuring human rights protection. Through lectures, interactive working groups, expert panels and excursion(s), participants will gain an understanding of the various elements – and their interplay
– involved in this field.

Registration to participate

The course is designed for students and professionals with an interest in human rights law, and the deadline to register is 16 June. More information, including on the registration procedure and fees, can be found here.

Celý článek

—————

25.01.2017 19:33

Pozvánka na mezinárodní konferenci, věnovanou 20. výročí Evropské úmluvy o státním občanství s názvem "Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv".

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci, věnovanou 20. výročí Evropské úmluvy o státním občanství (1997), s názvem Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv. 

Konference se bude konat dne 27. března 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.

Pokud máte zájem o aktivní účast na konferenci se svým příspěvkem, prosím o zaslání informace s předběžným tématem vystoupení na adresu Dr. Tymofeyeve (tymofeya@prf.cuni.cz) do 7. února 2017

Termín přihlášení pro pasivní účast na konferenci (bez příspěvku) je stanoven na 7. března 2017.

Příspěvky z konference budou zveřejněny formou kolektivní monografie nebo jiným způsobem. Příspěvky budou přijímány do 27. května 2017, a to na adrese: tymofeya@prf.cuni.cz.

Pokyny pro účastníky konference:
Prosíme o respektování stanovené délky příspěvků, která činí maximálně 15 minut. Vždy na závěr tematického bloku následuje diskuze. V diskusi je možné vystoupit s připomínkou v délce maximálně 3 minut a otázkou v délce 1 minuty.

Pokyny pro autory:
Předpokládaná délka příspěvků má činit cca 10-15 normostran (1 normostrana je 1800 znaků včetně mezer). Prosím o zaslání příspěvků ve formátu Word s typem písma Times New Roman. Řádkování: 1,5. Velikost písma: 12. Zarovnání textu zleva i zprava. Nový odstavec prosím označujte odsazením pomocí tabulátoru. Nepoužívejte prosím číslování stran ani záhlaví. Citační norma bude upřesněná.
 

S přátelským pozdravem,
 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor VCLP (UNCE)

Celý článek

—————


O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI). 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1Novinky

6. 11. 2017

Vyšla SLP č. 12 - "Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv" - Pavel Šturma, Alla Tymofeyeva (eds.) a kol.

3. 11. 2017

Vyšlo dvojčíslo Bulletinu UNCE č. 3-4/2017.

On-line verze ke stažení   zde 

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.