Akce

08.02.2022 09:44

Call for papers: Conference of the Association of Human Rights Institutes (AHRI) September 2022, Future Africa campus, University of Pretoria, South Africa (and online)

Technology and the future of human rights

Call for papers
  
Technological developments have made what was once science fiction reality. This gives some hope for a utopian future while others get nightmares. It also highlights the extent to which technologies that are not explicitly designed with human rights and equity in mind have tremendous potential to do harm.

In most societies companies monitor and monetize our activities online for profit and governments have tremendous capacity to monitor us both online and in the physical world. They generally do so in the name of public safety, but often with the goal of silencing dissenting voices and preventing people from organizing for structural changes within the economy and society.

Covid-19 has led to misery around the globe but also illustrates how technological developments can make a difference, most significantly through the rapid developments of vaccines. However, there are serious inequities in making the fruits of technological developments such as vaccines globally available. Covid-19 has been not only a medical pandemic but also an inequality pandemic. The climate crisis also highlights global inequalities which equitable access to technological developments could potentially mitigate.

Accountability and public participation are central to the human rights project. Technological developments such as artificial intelligence has the potential to make justice systems more efficient, but human control remains essential. Technological advances are frequently used in elections and other forms of political participation but have often been challenged.

Abstracts
We have only highlighted a few issues that technological developments pose to human rights now and in the future. We invite anyone interested in these and related issues to send an abstract or panel proposal for consideration under the following tracks:

 • Track 1: Surveillance and vulnerability
 • Track 2 Survival and sustainability
 • Track 3: Democratic participation and accountability

Abstracts on other human rights topics may also be submitted.

Abstracts sent by doctoral students will be considered for tracks in the main conference but may also be selected for the doctoral workshop held on 1 September 2022; the day before the start of the main conference.

Abstracts should be maximum 300 words and submitted together with a max 100-word bio via Submittable, https://centreforhumanrights.submittable.com/submit/213356/ahri-2022-abstract-submission

Deadline for submission of abstracts is 31 March 2022.

Please indicate at the end of your abstract or panel proposal whether you intend to present in person or online. Selected presenters will be notified by 30 April 2022.

Limited funding for attendance in person may be available. If you would like to present in person, please indicate whether your personal attendance would be dependent on financial support from the organisers of the conference and, if such support will not be possible, if you would like to be considered for online presentation.

Conference website

The conference website will soon be available via www.chr.up.ac.za

Important dates

Deadline for submission of abstracts and panel suggestions: 31 March 2022
Registration opens: 31 March 2022
Notification of selected abstracts and panels: 30 April 2022

Venue
The conference will take place at the Future Africa Campus, University of Pretoria on Friday 2 September and Saturday 3 September 2022.  A doctoral workshop will be held on the main campus of the University of Pretoria on Thursday 1 September 2022. All events will be hybrid meaning participants can join in person or online.

The closest airport to Pretoria is OR Tambo International Airport from which participants can take the Gautrain to the Hatfield station. Alternatively, you can book a shuttle to take you from the airport to your hotel. Participants can also book rooms at the Future Africa campus, https://www.futureafrica.science/index.php/campus/hotel-accommodation or in Hatfield.

Enquiries
Prof Magnus Killander, magnus.killander@up.ac.za

Organisers
The AHRI 2022 conference is organised by the Centre for Human Rights, University of Pretoria, South Africa, in collaboration with the Center for Human Rights Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, United States, and the Association of Human Rights Institutes (AHRI).

The Centre for Human Rights, University of Pretoria, is an internationally recognised university-based institution combining academic excellence and effective activism to advance human rights, particularly in Africa. It aims to contribute to advancing human rights, through education, research and advocacy. 

The Centre for Human Rights Science at Carnegie Mellon University advances human rights by harnessing the power of science and technology for those fighting against inequities and abuses of power. It facilitates partnerships between academic researchers and human rights practitioners and provides technical assistance to individuals and organizations devoted to human rights.

AHRI is a network of over 80 institutions that carry out research and education in the field of human rights across every continent. The objective of AHRI is to promote research, education and discussion in the field of human rights.

Celý článek

—————


20 nejnovějších článků ...

 1. Pavel Ondřejek: HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv
 2. Nikola Kurková Klímová: První odsuzující rozsudek Kosovských zvláštních senátů
 3. Petra Presserová: Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem ochrany před násilím na ženách
 4. Ivana Machoňová Schellongová: Trest smrti v mezinárodním právu lidských práv a jeho souvislost se zákazem mučení
 5. Barbora Havlíková: Veřejný přístup k údajům ve světle práva na soukromí: konec veřejně přístupné evidence skutečných majitelů
 6. Pavel Ondřejek: Zvláštní výbor pro vyšetřování útoku z 6. ledna na Kapitol Spojených států amerických vydal závěrečnou zprávu
 7. Elia Černohlávková: Japonsko zveřejnilo zásady ochrany lidských práv v dodavatelských řetězcích
 8. Marek Gerle: K návštěvě vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzura
 9. Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.
 10.  Natalie Illková: GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí 
 11.  Nikola Kurková Klímová: Případ Said: Budoucnost stíhání genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva 
 12. Eliška Jonášová: Unijní a mezinárodní vývoj v oblasti potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
 13. Helena Hofmannová: Může zaměření se na intersekcionalitu přispět k efektivní rovnosti?
 14. Matěj Stříteský: Omezení pacienta pásy v lůžku v judikatuře ESLP
 15. Elia Černohlávková: Ruská federace po 26 letech opustila Radu Evropy
 16. Pavel Ondřejek: BILCHITZ, David: Fundamenta l Rights and the Legal Obligations of Business
 17. Barbora Havlíková: Příslušníci Spojeného království ztratili po Brexitu unijní občanství a s tím související práva
 18. Pavel Ondřejek: Případ New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen před Nejvyšším soudem USA – několik poznámek k metodologii použitého výkladu Ústavy USA
 19. Nikola Kurková Klímová: Ruská invaze na Ukrajinu: Přichází nová vlna investičních sporů?
 20. Eliška Flídrová: Dočasná ochrana pro osoby prchající před válkou na Ukrajině

Dříve publikované články najdete v jednotlivých odborných rubrikách a také v archvivu našich Bulletinů.


Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.


Jsme členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě   Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 80 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 
KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: