Akce

08.02.2019 09:14

Summer School - International Human Rights Law & International Criminal and Humanitarian Law / Strasbourg - July 2019

Dear Sir or Madam,

The Fondation René Cassin – International Institute of Human Rights organizes its 50th Summer School from 1st to 26th of July 2019 in Strasbourg (France).

This high-quality training was created by René Cassin, Nobel Peace Prize in 1970, and is dedicated to high level students in law, political and social sciences, academics and researchers, judges and lawyers, legal officers and other professionals who are dealing with human rights, national and international civil servants, members of NGO’s.

This year, the summer school will be organized in 2 units. Every interested person can register to Unit 1, Unit 2 or both:

 • From 1st to 12th of July 2019: International Human Rights Law
 • From 15th to 26th of July 2019: International Criminal and Humanitarian Law


Deadline for registration: 1st of March 2019.

Learn about registrations, programme of courses, registration fees, financial support from the Fondation : https://www.iidh.org/UK/index.php?p=page&idP=6
For any question, please contact : session@iidh.org

Feel free to circulate this information to  your network.

Yours faithfully,

Agathe Petit
Assistante de recherche / Research Assistant
Fondation René Cassin
2 allée René Cassin, 67000, Strasbourg, France
Téléphone / phone number : (+33) 3 88 45 84 49
https://www.iidh.org/

Celý článek

—————


Nejnovější články

 1. Porušování lidských práv Ujgurů se promítne do mezinárodního obchodu
 2. První mezistátní stížnost proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva
 3. Právo na pokojné shromažďování ve světle Obecného komentáře č. 37 Výboru OSN pro lidská práva
 4. Poznámky k dopadu pandemie COVID-19 v oblasti postavení menšinových skupin a migrantů
 5. ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize
 6. Koronavirus, nouzový stav a lidská práva
 7. WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights
 8. N.D. a N.T. proti Španělsku – „push backs” na španělských hranicích nejsou dle ESLP kolektivním vyhoštěním
 9. Poznámky k postavení LGBT osob v Norsku
 10. Umělá inteligence v kontextu odpovědného obchodního chování
 11. Letos oslaví EÚLP své 70. výročí
 12. MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit.
 13. Několik slov o Ágnes Hellerové
 14. Plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Českou republikou a někteří „kostlivci ve skříni”
 15. Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům
 16. Právo na život jakožto právo žít důstojný život bez environmentálního znečištění – rozhodnutí Výboru pro lidská práva v případu Norma Portillo Cáceres et al. proti Paraguayi
 17. „Administrative Dispute in the Central and Eastern European States”, Opatija (Chorvatsko)
 18. Norimberské fórum 2019
 19. Ochrana životního prostředí jako lidskoprávní bojiště současnosti
 20. Soudní dvůr EU k otázce reformace rozhodnutí o mezinárodní ochraně soudem

Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka
.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 62 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

09. 11. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.2-3/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: