Akce

10.04.2018 10:53

Pozvánka na konferenci Mezinárodní společnosti pro veřejné právo (ICON-S) v Hongkongu: Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law

Mezinárodní společnost pro veřejné právo pořádá ve dnech 25.-28. června 2018 v Hongkongu čtvrtou výroční konferenci, tentokráte na téma Identita, bezpečnost, demokracie: výzvy pro veřejné právo.

Třídenní konference má podobu plenárních přednášek a paralelních panelů (v Kodani v roce 2017 jich bylo celkem 199).

Konference proto přestavuje nejen možnost vyslechnout úvahy věhlasných osobností právní vědy k aktuálním tématům, ale také ojedinělou příležitost účastnit se panelových vystoupení, představit svůj výzkum a potkat právní vědce z celého světa, kteří se zabývají podobnými otázkami.

Uzavírka přihlášek byla 31. ledna 2018.

Podrobnosti naleznete na:
https://www.icon-society.org/2018-conference/

 

Autorka článku: Jana Ondřejková

Celý článek

—————

26.11.2017 12:25

Call for Papers (Deadline: 12.01.2018): Human Rights in a Digitalised World (19th Annual Student Human Rights Conference)

We are delighted to announce the 19th Annual Student Human Rights Conference, ‘Human Rights in a Digitalised World’, convened by the University of Nottingham Human Rights Law Centre.

This year, the Conference Committee will be welcoming papers from postgraduate students that discuss the following themes:

  • Protecting the Right to Private Life in a Digitalised World.
  • National and International Security vs. Individual Rights.
  • The Internet as a Platform for expressing Ideas: a Blessing or a Curse?
  • Should Internet Access be Considered a Basic Human Right?
  • Adapting Human Rights Law to an increasingly Digitalised World.
  • What approaches have the European Court of Justice and European Court of Human Rights taken?

We would like to encourage the submission of papers from postgraduate students in any discipline on any of the above themes. The deadline for the Call for Papers will be Friday 12 January 2018.

If you have any queries, please do not hesitate to contact the Conference Committee at: humanrightsconference@nottingham.ac.uk


We look forward to receiving papers from your students!

With best wishes,

Conor, Devni, Elena, Neely and Rachel Benton
(the Conference Committee) 

 

Celý článek

—————


O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI). 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1Novinky

11. 5. 2018

Vyšel nový Bulletin UNCE 
(č. 1/2018)
.

On-line verze ke stažení zde

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.