Akce

01.12.2023 14:27

CALL FOR CONTRIBUTIONS: EUROPEAN YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS 2024

The European Yearbook on Human Rights is shedding light on current human rights topics of concern and the most pressing issues that impair human rights protection, the rule of law and democracy in Europe and beyond. The Yearbook is edited by Philip Czech (Austriann Institute for Human Rights,...

Celý článek

—————


25 nejnovějších článků ...

 1. Barbora Hnátová: K některým aspektům návrhu směrnice o náležité péči podniků
 2. Dominik Brtna: Polská soudní reforma z pohledu ESLP – Případ Grzęda proti Polsku
 3. Milan Lipovský: Konference Towards accountability for the crime of aggression committed against Ukraine
 4. Šimon Matoušek:  Souostroví Čagos: Poslední britská kolonie
 5. Elia Černohlávková: Přelomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Yalçınkaya proti Turecku
 6. Nikola Kurková Klímová: Odstoupení od Římského statutu a jurisdikce Mezinárodního trestního soudu
 7. Pavel Ondřejek: Případ Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College – politika afirmativní akce prohlášena Nejvyšším soudem USA za protiústavní
 8. Pavel Ondřejek: ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension
 9. Barbora Havlíková: Organizace na ochranu lidských práv vyzývají OSN k přijetí opatření v rámci probíhající potratové krize v USA
 10. Natálie Illková:Asijské přístupy k univerzalitě lidských práv: shrnutí vývoje
 11. Karolína Placzeková: Lex Tusk: Evropská komise zahájila řízení o porušení předpisů EU proti Polsku
 12. Pavel Šturma: Registr škod jako první krok k mezinárodnímu reparačnímu mechanismu pro škody způsobené Ukrajině
 13. Nikola Ourodová: Zpracování osobních údajů pro účely behaviorálního marketingu není nezbytné pro plnění smlouvy
 14. Nikola Kurková Klímová: Trestání sexuálního násilí proti mužům a chlapcům: Poslední slovo kambodžského tribunálu
 15. Pavel Ondřejek: HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv
 16. Nikola Kurková Klímová: První odsuzující rozsudek Kosovských zvláštních senátů
 17. Petra Presserová: Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem ochrany před násilím na ženách
 18. Ivana Machoňová Schellongová: Trest smrti v mezinárodním právu lidských práv a jeho souvislost se zákazem mučení
 19. Barbora Havlíková: Veřejný přístup k údajům ve světle práva na soukromí: konec veřejně přístupné evidence skutečných majitelů
 20. Pavel Ondřejek: Zvláštní výbor pro vyšetřování útoku z 6. ledna na Kapitol Spojených států amerických vydal závěrečnou zprávu
 21. Elia Černohlávková: Japonsko zveřejnilo zásady ochrany lidských práv v dodavatelských řetězcích
 22. Marek Gerle: K návštěvě vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzura
 23. Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.
 24.  Natalie Illková: GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí 
 25.  Nikola Kurková Klímová: Případ Said: Budoucnost stíhání genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva 

Dříve publikované články najdete v jednotlivých odborných rubrikách a také v archvivu našich Bulletinů.


Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.


Jsme členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě   Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 80 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 
KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Katalog publikací PF UK

Ediční řada "Studie z lidských práv".