Akce

03.10.2018 18:44

Call for Papers 70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (Deadline: October 30, 2018)

70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights / 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Date:  Thursday and Friday,November 29-30, 2018 / JeudietVendredi, 29-30 Novembre2018
 

Venue / Lieu:  Faculty of Law, Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague, Czech Republic

Organizer /Organisateur: UNCE, Human Rights Research Centre of the Charles University Faculty of Law&Department of International Law, Charles University Faculty of Law

Language / La langue: English or French / Anglais ou Français

 

December 10, 1948 was a landmark for human rights protection worldwide because the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) was adopted by the General Assembly on that day. This conference, organized by the Charles University Human Rights Research Centre, is to commemorate the 70th anniversary of this ground-breaking occasion. The proposals to participate should include a topic elaborating either on the UDHR or the system of human rights protection based on it, e.g. the human rights treaty bodies, the system of protection based on various UN conventions and their contribution to the development of human rights both domestically and internationally, etc. The same anniversary of the Genocide Convention makes it possible to have also one panel on the relations between human rights and international criminal law.

Le 10 décembre 1948 a été un moment important pour la protection des droits de l'homme dans le monde entier puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) a été adoptée par l'Assemblée Générale ce jour-là. Cette conférence, préparée par le Centre de recherche sur les droits de l'homme de l'Université Charles, a pour but de commémorer le 70ème anniversaire de cette occasion révolutionnaire. Les propositions des sujets doivent être basées sur la DUDH ou le système de protection des droits de l'homme qui en découle, par exemple les organes conventionnels des droits de l'homme, le système de protection fondé sur diverses conventions des Nations Unies et leur contribution au développement des droits de l'homme aux niveaux national et international, etc.Le même anniversaire de la Convention sur le génocide permet également de réunir un panel sur les relations entre les droits de l'homme et le droit international pénal.

Requirements for application / Conditions pour l'application:

1 page long (single spaced) abstract sent by October 30, 2018 at lipovsky(at)prf.cuni.cz
Résumé d'une page (interligne 1) envoyé le 30 octobre 2018 à l'adresse lipovsky(at)prf.cuni.cz

Celý článek

—————


Nejnovější články

 1. Anne Roosevelt speaks at human rights conference in Edinburgh
 2. Call for Papers 70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (Deadline: October 30, 2018)
 3. AHRI DECLARATION 2018
 4. Nová Východoevropská ročenka pro lidská práva (East European Yearbook on Human Rights)
 5. Studentská vědecká soutěž: "Odstrašování nebo eskalace? Jaderné zbraně v rámci mezinárodního práva."
 6. Náhled do zákulisí Komise OSN pro mezinárodní právo
 7. Ohlédnutí za fotbalovým mistrovstvím světa v Rusku aneb lidská práva na velkých sportovních akcích
 8. JACOBSOHN, Gary, SCHOR, Miguel (eds.): Comparative Constitutional Theory
 9. PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego
 10.  HELP začíná pomáhát univerzitám 
 11. Ústavní soud zrušil omezení osob oprávněných k restituci pozemků (tzv. druhou restituční tečku)
 12. Call for Papers (Deadline for submission of abstracts is 14.08.2018): International Nuremberg Principles Academy
 13. Summer School in Cinema Human Rights and Advocacy and Venice Academy of Human Rights Summer School
 14. Summer School, Padova, July 8-14, 2018: Normativity and Reality of Human Rights
 15. SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflictor Harmony? 
 16. Soudní dvůr EU k podmínce státní příslušnosti pro přístup k povolání notáře
 17. CCBE Human Rights Awards 2017
 18. 2017 UN Forum on Business and Human Rights a Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období  2017-2022
 19. Mezinárodní konference doktorských studentů v oblasti lidských práv

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI)


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.