Akce

28.05.2020 16:29

Call for papers - 70th anniversary of the ECHR (International conference, 26-27 November 2020, Charles University, Prague)

The European Convention on Human Rights (ECHR) officially titled the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms was opened for signature in Rome on 4 November 1950 and will turn 70 this autumn.

The Conference on 70th anniversary of the ECHR is jointly organized by the Human Rights Research Centre (VCLP-UNCE), International Law Department, Faculty of Law, Charles University and the Czech Society of International Law (CSMP-CSIL).

The Conference’s main objective is to address various aspects of the most important features of the ECHR system in order to celebrate its achievements and to discuss challenges. It aims to provide a floor for dialogue to the scholarly community researching the ECHR as well as to legal practitioners and the representatives of the Czech government.

The organizers are particularly interested in presentations that address one or more of the following topics (although any paper proposal relevant to the subject of the conference will be considered):

 • Historical analysis of the ECHR mechanism
 • The ECHR in times of crisis (the Covid-19 crisis and not only)
 • The impact of ECtHR judgments on domestic law
 • The ECHR in interaction with the other international courts
 • National perspectives on the ECtHR approaches
 • The ECtHR and the other CoE institutions
 • Rights of minorities under the ECHR
 • The ECHR and new technologies
 • Business and the ECHR
 • The ECHR and migration law

Paper proposals, no longer than 150 words, should be sent to:

Prof. Pavel Šturma (sturma@prf.cuni.cz)
and Dr. Alla Tymofeyeva (tymofeya@prf.cuni.cz) 

no later than 19.00 CET on 7 July 2020.

All submissions need to be accompanied by a short CV (up to 50 words).

We will respond to all submissions by 9 September 2020.

More information on
 https://www.csmp-csil.org/

Celý článek

—————


Nejnovější články

 1. Porušování lidských práv Ujgurů se promítne do mezinárodního obchodu
 2. První mezistátní stížnost proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva
 3. Právo na pokojné shromažďování ve světle Obecného komentáře č. 37 Výboru OSN pro lidská práva
 4. Poznámky k dopadu pandemie COVID-19 v oblasti postavení menšinových skupin a migrantů
 5. ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize
 6. Koronavirus, nouzový stav a lidská práva
 7. WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights
 8. N.D. a N.T. proti Španělsku – „push backs” na španělských hranicích nejsou dle ESLP kolektivním vyhoštěním
 9. Poznámky k postavení LGBT osob v Norsku
 10. Umělá inteligence v kontextu odpovědného obchodního chování
 11. Letos oslaví EÚLP své 70. výročí
 12. MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit.
 13. Několik slov o Ágnes Hellerové
 14. Plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Českou republikou a někteří „kostlivci ve skříni”
 15. Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům
 16. Právo na život jakožto právo žít důstojný život bez environmentálního znečištění – rozhodnutí Výboru pro lidská práva v případu Norma Portillo Cáceres et al. proti Paraguayi
 17. „Administrative Dispute in the Central and Eastern European States”, Opatija (Chorvatsko)
 18. Norimberské fórum 2019
 19. Ochrana životního prostředí jako lidskoprávní bojiště současnosti
 20. Soudní dvůr EU k otázce reformace rozhodnutí o mezinárodní ochraně soudem

Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka
.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 62 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

09. 11. 2020

Vyšel Bulletin
UNCE č.2-3/2020.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: