Akce

20.06.2018 18:04

Pozvánka na seminář VCLP (UNCE/011) na téma „Soudní ochrana lidských práv na počátku 21. století” (26.6.2018, Praha)

Program Semináře

 • 13:00-13:10    Zahájení semináře, úvodní slovo (prof. P. Šturma)
   
 • 13:10-13:30    Lidská práva a soudcovský minimalismus (dr. P. Ondřejek)
   
 • 13:30-13:50    Konzistence judikatury Ústavního soudu ČR jako předpoklad garance ústavní ochrany lidských práv (doc. H. Hofmannová)
   
 • 13:50-14:10    Soudní ochrana základních práv státu (dr. Ondřejková)
   
 • 14:10-14:40    Diskuse
   
 • 14:40-15:00    Přestávka na kávu
   
 • 15:00-15:20    „Právo na bezpečnost“ v judikatuře Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva (doc. H.Ch. Scheu)
   
 • 15:20-15:40    Fenomén judicializace: pozitivní, či negativní externalita uplatňování lidských práv ve zdravotnictví? (dr. P. Šustek)
   
 • 15:40-16:00    Udělování mezinárodní ochrany správním soudem – pro a proti (dr. V. Honusková, dr. D. Kryska)
   
 • 16:00-16:30    Diskuse a závěr semináře
   

Celý článek

—————


O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI). 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1Novinky

11. 5. 2018

Vyšel nový Bulletin UNCE 
(č. 1/2018)
.

On-line verze ke stažení zde

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.