Akce

06.01.2023 17:51

K návštěvě vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzura

Dne 24. října 2022 se od 17 hodin uskutečnila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy přednáška někdejšího vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii („ICTY“) pana Vladimíra Dzura. Přednáška nazvaná Vyšetřování zločinů podle mezinárodního práva z pohledu kriminalisty poskytla účastníkům jedinečný vhled do procesu vyšetřování zločinů v rámci praktického fungování mezinárodní trestní justice především ze strany prokuratury. 

Pan Vladimír Dzuro působil v pozici vyšetřovatele pro ICTY v letech 1995 až 2004. K haagskému tribunálu přicházel s dlouholetými zkušenostmi z kriminalistické práce Policie ČR, Národní ústředny Interpolu v Praze a působení mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii (UNPROFOR). V současné době stojí v čele kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Je držitelem Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky a Čestné medaile za trvalý přínos Policii ČR.


Vladimír Dzuro při přednášce na PF UK

Ve svém vystoupení se emeritní policejní rada Dzuro věnoval širokému spektru aspektů jak celého jugoslávského konfliktu, tak páchání nejzávažnějších porušení lidských práv, a především jejich vyšetřování a souzení. Za nejpůsobivější pro publikum zřejmě můžeme označit, mimo jiné, očitá svědectví z místa činu či osobní vhled do peripetií konstituce a zahájení činnosti jugoslávského tribunálu. Tehdejší vyšetřovatel pan Dzuro se totiž rovněž v rámci operace „Květinka“ přímo podílel na zatčení Slavka Dokmanoviće, tedy prvního Evropana obžalovaného z válečných zločinů po druhé světové válce. V této souvislosti blíže popsal příběh farmy Ovčara, na které in situ prošetřoval masový hrob více než 250 obětí vukovarského masakru ve východní Slavonii.

Postupy vyšetřovatelů a úřadu prokurátora ICTY stály u zrodu moderních procesů vyšetřování zločinů podle mezinárodního práva. Tento přínos zařadil pan Dzuro po bok dalších významných prvků, jimiž dle něj ICTY pozitivně přispěl k rozvoji moderní mezinárodní trestní justice. V rámci celkové bilance se rovněž zamyslel nad širším odkazem haagského tribunálu a jeho přispění ke kýženému vyrovnání se s krvavým osudem rozpadu Jugoslávie. Setkání se především v dotazech účastníků nevyhnulo paralelám s probíhající ruskou agresí na Ukrajině, jež pan Dzuro, jakožto výkonný představitel OSN, diplomaticky zodpovídal v hypotetické rovině. Je však patrné, že problematika vyšetřování válečných zločinů na evropském kontinentu zůstává bohužel bytostně aktuální.

Budova ICTY v Haagu1

Přednášky konané pod záštitou České společnosti pro mezinárodní právo, České odbočky ILA a Katedry mezinárodního práva PF UK se zúčastnily jak fakultní studenti, tak i zástupci odborné i širší veřejnosti. Významný zájem o stíhání nejzávažnějších forem porušení lidských práv potvrdilo i souběžně konané setkání v rámci přednáškového cyklu Lidská práva Ujgurské menšiny v Číně. 

Autor článku:   Marek Gerle

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Zdroj obrázku: icty.org.

Celý článek

—————


20 nejnovějších článků ...

 1. Pavel Ondřejek: HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv
 2. Nikola Kurková Klímová: První odsuzující rozsudek Kosovských zvláštních senátů
 3. Petra Presserová: Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem ochrany před násilím na ženách
 4. Ivana Machoňová Schellongová: Trest smrti v mezinárodním právu lidských práv a jeho souvislost se zákazem mučení
 5. Barbora Havlíková: Veřejný přístup k údajům ve světle práva na soukromí: konec veřejně přístupné evidence skutečných majitelů
 6. Pavel Ondřejek: Zvláštní výbor pro vyšetřování útoku z 6. ledna na Kapitol Spojených států amerických vydal závěrečnou zprávu
 7. Elia Černohlávková: Japonsko zveřejnilo zásady ochrany lidských práv v dodavatelských řetězcích
 8. Marek Gerle: K návštěvě vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzura
 9. Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.
 10.  Natalie Illková: GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí 
 11.  Nikola Kurková Klímová: Případ Said: Budoucnost stíhání genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva 
 12. Eliška Jonášová: Unijní a mezinárodní vývoj v oblasti potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
 13. Helena Hofmannová: Může zaměření se na intersekcionalitu přispět k efektivní rovnosti?
 14. Matěj Stříteský: Omezení pacienta pásy v lůžku v judikatuře ESLP
 15. Elia Černohlávková: Ruská federace po 26 letech opustila Radu Evropy
 16. Pavel Ondřejek: BILCHITZ, David: Fundamenta l Rights and the Legal Obligations of Business
 17. Barbora Havlíková: Příslušníci Spojeného království ztratili po Brexitu unijní občanství a s tím související práva
 18. Pavel Ondřejek: Případ New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen před Nejvyšším soudem USA – několik poznámek k metodologii použitého výkladu Ústavy USA
 19. Nikola Kurková Klímová: Ruská invaze na Ukrajinu: Přichází nová vlna investičních sporů?
 20. Eliška Flídrová: Dočasná ochrana pro osoby prchající před válkou na Ukrajině

Dříve publikované články najdete v jednotlivých odborných rubrikách a také v archvivu našich Bulletinů.


Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.


Jsme členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě   Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 80 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 
KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: