Akce

08.02.2022 09:44

Call for papers: Conference of the Association of Human Rights Institutes (AHRI) September 2022, Future Africa campus, University of Pretoria, South Africa (and online)

Technology and the future of human rights

Call for papers
  
Technological developments have made what was once science fiction reality. This gives some hope for a utopian future while others get nightmares. It also highlights the extent to which technologies that are not explicitly designed with human rights and equity in mind have tremendous potential to do harm.

In most societies companies monitor and monetize our activities online for profit and governments have tremendous capacity to monitor us both online and in the physical world. They generally do so in the name of public safety, but often with the goal of silencing dissenting voices and preventing people from organizing for structural changes within the economy and society.

Covid-19 has led to misery around the globe but also illustrates how technological developments can make a difference, most significantly through the rapid developments of vaccines. However, there are serious inequities in making the fruits of technological developments such as vaccines globally available. Covid-19 has been not only a medical pandemic but also an inequality pandemic. The climate crisis also highlights global inequalities which equitable access to technological developments could potentially mitigate.

Accountability and public participation are central to the human rights project. Technological developments such as artificial intelligence has the potential to make justice systems more efficient, but human control remains essential. Technological advances are frequently used in elections and other forms of political participation but have often been challenged.

Abstracts
We have only highlighted a few issues that technological developments pose to human rights now and in the future. We invite anyone interested in these and related issues to send an abstract or panel proposal for consideration under the following tracks:

 • Track 1: Surveillance and vulnerability
 • Track 2 Survival and sustainability
 • Track 3: Democratic participation and accountability

Abstracts on other human rights topics may also be submitted.

Abstracts sent by doctoral students will be considered for tracks in the main conference but may also be selected for the doctoral workshop held on 1 September 2022; the day before the start of the main conference.

Abstracts should be maximum 300 words and submitted together with a max 100-word bio via Submittable, https://centreforhumanrights.submittable.com/submit/213356/ahri-2022-abstract-submission

Deadline for submission of abstracts is 31 March 2022.

Please indicate at the end of your abstract or panel proposal whether you intend to present in person or online. Selected presenters will be notified by 30 April 2022.

Limited funding for attendance in person may be available. If you would like to present in person, please indicate whether your personal attendance would be dependent on financial support from the organisers of the conference and, if such support will not be possible, if you would like to be considered for online presentation.

Conference website

The conference website will soon be available via www.chr.up.ac.za

Important dates

Deadline for submission of abstracts and panel suggestions: 31 March 2022
Registration opens: 31 March 2022
Notification of selected abstracts and panels: 30 April 2022

Venue
The conference will take place at the Future Africa Campus, University of Pretoria on Friday 2 September and Saturday 3 September 2022.  A doctoral workshop will be held on the main campus of the University of Pretoria on Thursday 1 September 2022. All events will be hybrid meaning participants can join in person or online.

The closest airport to Pretoria is OR Tambo International Airport from which participants can take the Gautrain to the Hatfield station. Alternatively, you can book a shuttle to take you from the airport to your hotel. Participants can also book rooms at the Future Africa campus, https://www.futureafrica.science/index.php/campus/hotel-accommodation or in Hatfield.

Enquiries
Prof Magnus Killander, magnus.killander@up.ac.za

Organisers
The AHRI 2022 conference is organised by the Centre for Human Rights, University of Pretoria, South Africa, in collaboration with the Center for Human Rights Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, United States, and the Association of Human Rights Institutes (AHRI).

The Centre for Human Rights, University of Pretoria, is an internationally recognised university-based institution combining academic excellence and effective activism to advance human rights, particularly in Africa. It aims to contribute to advancing human rights, through education, research and advocacy. 

The Centre for Human Rights Science at Carnegie Mellon University advances human rights by harnessing the power of science and technology for those fighting against inequities and abuses of power. It facilitates partnerships between academic researchers and human rights practitioners and provides technical assistance to individuals and organizations devoted to human rights.

AHRI is a network of over 80 institutions that carry out research and education in the field of human rights across every continent. The objective of AHRI is to promote research, education and discussion in the field of human rights.

Celý článek

—————


Nejnovější články

 1. Krok vpřed v boji proti klimatickým změnám? Shell je povinen snížit emise CO2 o 45 %
 2. ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu
 3. Zahájení 76. zasedání Valného shromáždění OSN
 4. STOCKHOLM NAŽIVO: se syndromem nebo bez
 5. Veřejný ochránce práv představil návrh indikátorů pro sledování implementace Úmluvy o právech osob s postižením
 6. Japonská vláda prozkoumá dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích
 7. Legislativní vývoj v oblasti byznysu a lidských práv v Německu
 8. Evropská unie zpřísnila kvůli ochraně lidských práv svůj režim pro vývoz technologií
 9. Etika editace genomu zabývající se editací genomu lidí, zvířat a rostlin v kontextu etiky a lidských práv
 10. První globální zpráva OSN o ageismu
 11. Rok 2020: rok katastrofy či křižovatka v oblasti lidských práv?
 12. Porušování lidských práv Ujgurů se promítne do mezinárodního obchodu
 13. První mezistátní stížnost proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva
 14. Právo na pokojné shromažďování ve světle Obecného komentáře č. 37 Výboru OSN pro lidská práva
 15. Poznámky k dopadu pandemie COVID-19 v oblasti postavení menšinových skupin a migrantů
 16. ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize
 17. Koronavirus, nouzový stav a lidská práva
 18. WINKLER, Adam: We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights
 19. N.D. a N.T. proti Španělsku – „push backs” na španělských hranicích nejsou dle ESLP kolektivním vyhoštěním
 20. Poznámky k postavení LGBT osob v Norsku
 21. Umělá inteligence v kontextu odpovědného obchodního chování
 22. Letos oslaví EÚLP své 70. výročí
 23. MOUNK, Yascha: Lid versus demokracie. Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit.
 24. Několik slov o Ágnes Hellerové
 25. Plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Českou republikou a někteří „kostlivci ve skříni”
 26. Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům

Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka
.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 62 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

7. prosince 2021

Vyšel nový Bulletin

 UNCE č.2/2021.

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: